Pani Hania spr. hooligans, drink-drivers

 0    71 Datenblatt    kamilmordziak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
chuligaństwo piłkarskie
Lernen beginnen
soccer hooliganism
demolować, tu: dopuszczać się wybryków chuligańskich
Lernen beginnen
rampage (riot)
rozerwać, wyrwać
Lernen beginnen
rip (cut, tear, and puli out)
ciskać, miotać
Lernen beginnen
hurl (throw violently)
tu: (o broni) niebezpieczna
Lernen beginnen
offensive adj (used for attacking)
seria czegoś
Lernen beginnen
spate (of sth) (sudden outpouring of sth)
tu: (o broni) niebezpieczna
Lernen beginnen
offensive (used for attacking)
szamotanina
Lernen beginnen
scuffle (rough, confused fight)
wykorzenić, skończyć z czymś
Lernen beginnen
stamp out (suppress completely, end)
niezdyscyplinowany
Lernen beginnen
unruly (disorderly)
zbir
Lernen beginnen
thug (uiolent hooligan)
burda, zakłócanie porządku publicznego
Lernen beginnen
affray (fight in a public place causing a disturbance of the peace)
cieszyć się złą reputacją
Lernen beginnen
notorious (widely known for something bad)
włóczyć się, wałęsać
Lernen beginnen
roam (walk or trauel without any definite aim)
pozwalać sobie na coś, folgować
Lernen beginnen
indulge (allow onself to do sth that one enjoys esp. bad or harmful)
hańba, zła reputacja
Lernen beginnen
disrepute (disgrace)
wyrywać ogrodzenie
Lernen beginnen
tear up fencing
udać się do domu
Lernen beginnen
make one's way home
tłuc szyby i wyrywać siedzemia
Lernen beginnen
smash windows and rip seats
wywołać gwałtowne zamieszki
Lernen beginnen
cause violent disorder
zwolnić za kaucją
Lernen beginnen
release on bail
zagrozić bezpieczeństwu
Lernen beginnen
endanger the safety
przywrócić porządek
Lernen beginnen
ristore order
wprowadzić nowe przepisy
Lernen beginnen
introduce new measures
potwierdzić swoją obecność
Lernen beginnen
make one's presence known
być zdecydowanym przejąć kontrolę
Lernen beginnen
be determine to gain control
nie liczyć na litość
Lernen beginnen
expect no mercy
wysokie napięcie
Lernen beginnen
high tension
broń zaczępna
Lernen beginnen
offensive weapons
strona przeciwna
Lernen beginnen
opposing sides
wyrwane (rozdarte) siedzenia
Lernen beginnen
ripped seats
kibice przeciwnej drużyny
Lernen beginnen
rival supporters
rozbite okna
Lernen beginnen
smashed windows
niezdyscyplinowani kibice
Lernen beginnen
unruly fans
gwałtowne rozruchy
Lernen beginnen
violent disorder
jazda w stanie nietrzeźwym (po pijanemu)
Lernen beginnen
drink-driving
sprawdzić zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
Lernen beginnen
breathalyse (test the alcohol content of person's breath)
(o jeździe) nieostrożna, wanacka
Lernen beginnen
reckless (of driving) {dangerous, irresponsible, careless)
potrącić
Lernen beginnen
knock down (strike to the ground)
pościg
Lernen beginnen
chase (act of running after someone, pursuit)
pojmać, ująć
Lernen beginnen
apprehend (arrest, seize)
dochodzenie przyczyny zgonu
Lernen beginnen
inquest (official inquiry concerning someone's death)
kara
Lernen beginnen
penalty (punishment for wrongdoing)
wykorzenić, położyć czemuś kres
Lernen beginnen
eradicate (put an end to sth)
ograniczyć, zmniejszyć
Lernen beginnen
curb (limit, restrict)
przesadny, nadmierny
Lernen beginnen
excessive (extreme, too great)
przekroczenie dozwolonej prędkości
Lernen beginnen
speeding (of motorists) (travelling at an illegał speed)
niezdolny
Lernen beginnen
unfit (incapable)
cofnąć, unieważnić
Lernen beginnen
revoke (remove, take away)
zakazać
Lernen beginnen
bar (prohibit)
rygorystyczny
Lernen beginnen
stringent (strict)
nałogowy
Lernen beginnen
habitual (having a regular habit)
przyznać się do winy
Lernen beginnen
plead guilty
kierowca, który zbiegł z miejsca z wypadku
Lernen beginnen
hit-and-run motorist
zatrzymać tymczasowo w areszcie
Lernen beginnen
remand in custody
przekroczyć dopuszczalny limit
Lernen beginnen
be over the limit
wyznaczyć strefę
Lernen beginnen
set up a zone
na miejscu
Lernen beginnen
on the spot
zniechęcić od
Lernen beginnen
discourage from
“wychylić kufelek”
Lernen beginnen
put down a pint
pozbawić na zawsze możliwości
Lernen beginnen
disqualify for live from sth
uniemożliwić powrór za kierownicę
Lernen beginnen
keep sb of the road
zmienić postępowanie na lepsze
Lernen beginnen
mend one’s ways
sprzęt do wykrywania
Lernen beginnen
detection equipment
przestępstwo za prowadzenie po pijanemu
Lernen beginnen
drink-driving offence
problem alkoholowy
Lernen beginnen
drinking problem
nadmierna prędkość
Lernen beginnen
excessive speed
nałogowi pijacy
Lernen beginnen
habitual drinkers
limit dozwolony przez prawo
Lernen beginnen
legal limit
lekkomyślna jazda
Lernen beginnen
reckless driving
rygorystyczna polityka
Lernen beginnen
stringent policy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.