pierwszy wykłąd

 0    41 Datenblatt    lacinawyklady01
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
fas, ius, lex
Lernen beginnen
fas, ius, lex auf Polnisch
prawo
contra ius fasque
Lernen beginnen
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
fas est
Lernen beginnen
jest rzeczą godziwą
per fas et nefas
Lernen beginnen
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
Ius est ars boni et aequi
Lernen beginnen
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe
Ius et fraus numquam cohabitant
Lernen beginnen
prawo i podstęp nie mogą iść ze sobą w parze
summum ius summa iniuria
Lernen beginnen
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Lernen beginnen
Sprawiedliwość jest trwałą i stałą wolą oddania każdemu tego co mu się należy.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribue
Lernen beginnen
Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, nie wyrządzać szkody innym, oddać każdemu to co się jemu należy
Male iure nostro uti non debemus
Lernen beginnen
Nie powinniśmy źle używać naszego prawa.
Non omne quod licet honestum est
Lernen beginnen
Nie wszystko co jest dozwolone jest godziwe.
ius
Lernen beginnen
prawo w sensie wszystkich reguł świeckich
ius civile
Lernen beginnen
porządek prawny/ prawo cywilne/ prawo obywatelskie
ius disponendi
Lernen beginnen
uprawnienie
in ius vocatio
Lernen beginnen
wezwanie do sądu
ius superius
Lernen beginnen
rozstrzygnięcie sądu
ius naturale
Lernen beginnen
prawo naturalne
ius positivum
Lernen beginnen
prawo pozytywne (stanowione przez człowieka)
ius gentium
Lernen beginnen
prawo narodów (regulowanie relacji między nacjami), prawo instytucji, prawo międzynarodowe publiczne
ius commune
Lernen beginnen
prawo niepisane, zwyczajowe
ius particulare
Lernen beginnen
lokalne regulacje prawne
ius soli
Lernen beginnen
prawo ziemi (obywatelstwo tej ziemi na której ktoś się urodził)
ius sanguinis
Lernen beginnen
prawo krwi (obywatelstwo przez krew)
Ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
Nieznajomość prawa szkodzi
Ius civile vigilantibus scriptum est -
Lernen beginnen
Prawo obywatelskie jest pisane dla osób starannych (człowiek powinien troszczyć się o własne sprawy)
- nec stultis solere succurri
Lernen beginnen
Nie ma powinności pomagać komuś jeśli jest głupi
iura vigilantibus, non dormientibus prosunt
Lernen beginnen
Prawa są dla czuwających nie dla śpiących (Prawo służy osobom starannym, a nie zaniedbującym swoje sprawy)
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Lernen beginnen
powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany
Ius publicum
Lernen beginnen
prawo publiczne
Ius privatorum
Lernen beginnen
prawo prywatne
publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat
Lernen beginnen
prawem publicznym jest to które odnosi się do organizacji państwa
privatum quod ad singulorum utilitatem
Lernen beginnen
prawem prywatnym jest to, które dotyczy prywatnych interesów (odnosi się do prywatnej korzyści)
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Lernen beginnen
Prawo publiczne nie może zostać zmienione poprzez prywatną umowę
Privatorum conventio iuri publico non derogat
Lernen beginnen
Porozumienie prywatne nie uchyla prawa publicznego
Ius in personam
Lernen beginnen
Prawo względem osoby
Ius in rem
Lernen beginnen
Prawo względem rzeczy
ius cogens
Lernen beginnen
norma prawna bezwzględnie obowiązująca
ius dispositivum
Lernen beginnen
norma prawna względnie obowiązująca
ius generale
Lernen beginnen
uprawnienie o charakterze ogólnym (nie odnosi się do określonej osoby)
ius speciale
Lernen beginnen
uprawnienie o charakterze szczególnym (do określonych podmiotów)
erga omnes
Lernen beginnen
przeciwko wszystkim (wobec wszystkich)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.