pokoje 17 wiek

 0    11 Datenblatt    mikro1975
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1618/1619
Lernen beginnen
rozejm w Dywilinie: Polska zyskuje ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską. Rosja zrzeka się pretensji do Inflant. Wazowie rezygnują z pretensji do Moskiewskiego tronu.
1621
Lernen beginnen
pokój chocimski Turcja Rzeczpospolita zrezygnowała ze zwierzchnictwa nad hospodarstwem mołdawskim
1629
Lernen beginnen
rozejm w Starym Targu Szwecja opanowanie przez Szwedów portów pruskich (cła dla Szwecji); Gdańsk zobowiązany do płacenia podatku od ceł
1634
Lernen beginnen
pokój w Polanowie Rosja potwierdzenie ustaleń rozejmu w Dywilinie
1635
Lernen beginnen
rozejm w Sztumskiej Wsi Szwecja zawarty na 26 lat; wojska szwedzkie wycofały się z portów; zaprzestanie poboru ceł i podatków przez Szwedów; nabytki terytorialne Szwecji w Inflanach
1656
Lernen beginnen
Rozejm z Rosją w Niemieży, oraz zawiązanie układu antyszwedzkiego.
1658
Lernen beginnen
Ugoda hadziecka z kozakami1658
1667
Lernen beginnen
rozejm w Andruszowie Rosja Rosja otrzymała lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem i Zaporoże
3 V 1660
Lernen beginnen
pokój w Oliwie Szwecja obie strony zachowują stan posiadanie; potwierdzenie zdobyczy szwedzkich w Inflanach
1672
Lernen beginnen
traktat w Buczaczu Turcja Turcja uzyskała część Ukrainy i Podola; Polska miała płacic roczny haracz
1699
Lernen beginnen
pokój w Karłowicach Turcja Polska odzyskuje Kamieniec z Podolem oraz tereny utracone w województwach kijowskim i bracławskim

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.