polecenia Linux

 0    34 Datenblatt    guest2474224
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
katalog domowy zalogowanego użytkownika
Lernen beginnen
~
katalog główny
Lernen beginnen
/
katalog bieżący
Lernen beginnen
.
katalog bezpośrednio nadrzędny Lista standardowych katalogów w systemie linux
Lernen beginnen
...
przechowywane są w nim standardowe polecenie systemu linux
Lernen beginnen
/bin
pliki reprezentujące punkty dostępu do urządzeń systemowych
Lernen beginnen
/dev
administaracyjne pliki konfiguracyjne
Lernen beginnen
/etc
katalogi przypisane do poszczególnych użytkowników
Lernen beginnen
/home
lokalizacja do montowania urządzeń
Lernen beginnen
/mnt
polecenia służące do administowania systemem
Lernen beginnen
/sbin
pliki tymczasowe
Lernen beginnen
/tmp
pliki dokumentacji systemu, gry, pliki graficznego interfejsu użytkownika
Lernen beginnen
/usr
jądro systemu linux
Lernen beginnen
/boot
katalogi danych różnych aplikacji takich jak serwer FTP (/var/ftp) czy Server WWW (/var/www)
Lernen beginnen
/var
instrukcja obsługi
Lernen beginnen
man <polecenie>
pomoc systemowa
Lernen beginnen
<polecenie> - - help
usuwanie pustych katalogów
Lernen beginnen
rm dir
usuwanie plików lub katalogów
Lernen beginnen
rm
tworzenie pliku bądź zmiana jego daty modyfikacji
Lernen beginnen
touch
tworzenie katalogu
Lernen beginnen
mkdir
edycja pliku
Lernen beginnen
nano
wypisz zawartość pliku
Lernen beginnen
cat, less
kopiowanie pliku lub katalogu
Lernen beginnen
cp
przenieś plików i folderów lub do zmiany nazwy
Lernen beginnen
mv <nazwa pliku> <miejsce gdzie chcemy przenieść lub nowa nazwa>
wyświetla ścieżkę dostępu do bieżącego katalogu roboczego
Lernen beginnen
pwd
zmienia nazwę wielu plików bądź jednego
Lernen beginnen
rename
wyszukuje pliki
Lernen beginnen
find
zmiana poziomu uprawnień
Lernen beginnen
chmod
polecenie służące do zmiany właściciela zbioru
Lernen beginnen
chown
pokazuje nazwę konta n a którym obecnie się pracuje
Lernen beginnen
whaomi
sprawdza ID bieżącego użytkownika oraz do jakich grup należy
Lernen beginnen
Id
sprawdza ID wybranego użytkownika oraz do jakich grup należy
Lernen beginnen
Id nazwa_użytkownika
lista zalogowanych użytkowników systemu
Lernen beginnen
users
pozwala dowiedzieć się więcej o zalogowanych użytkownikach
Lernen beginnen
who

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.