Ubuntu - komendy linux

 0    31 Datenblatt    fiszeczek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wyświetlanie pomocy na temat innych komend
Lernen beginnen
man
wyświetlanie zawartości pliku tekstowego (x nazwa_pliku)
Lernen beginnen
cat
wyświetlanie zawartości katalogu
Lernen beginnen
ls
wyświetla bieżącą datę
Lernen beginnen
date
wyświetla tekstowy kalendarz (dni tyg ułożone poziomo)
Lernen beginnen
cal
wyświetla tekstowy kalendarz (dni tyg ułożone pionowo)
Lernen beginnen
ncal
służy do przemieszczania się pomiędzy katalogami (x katalog)
Lernen beginnen
cd
przechodzi do katalogu nadrzędnego (jeden poziom wyżej)
Lernen beginnen
cd...
odwołuje się do katalogu domowego użytkownika
Lernen beginnen
cd ~ nazwa użytkownika
listuje rekurencyjnie zawartość wszystkich katalogów
Lernen beginnen
ls -R
tworzy nowy pusty plik
Lernen beginnen
touch nazwa_pliku
otwiera edytor tekstowy
Lernen beginnen
nano nazwa_pliku
wyświetla ścieżkę do bieżącego katalogu
Lernen beginnen
pwd
informuje kto jest zalogowany i jakie czynności aktualnie wykonuje
Lernen beginnen
w
informuje kto jest aktualnie zalogowany
Lernen beginnen
who
wyświetla bieżącego użytkownika
Lernen beginnen
who am I
czyści zawartość terminalu
Lernen beginnen
clear
zamyka okno terminalu
Lernen beginnen
exit
pozwala wyszukać podręczniki po słowie kluczowym
Lernen beginnen
man -k słowo
uruchamia tekstową przeglądarka internetowa w oknie terminalu
Lernen beginnen
lynx
tworzy nowy katalog
Lernen beginnen
mkdir nazwa_katalogu
kopiuje pliki i katalogi
Lernen beginnen
cp
wykonanie kopii danego pliku (ze zmienioną nazwą
Lernen beginnen
cp nazwa_piku1 nazwa_piku2
wykonanie kopii pliku z jednego folderu znajdującego się w katalogu domowym i zapisanie go w domowym folderze
Lernen beginnen
cp ~/stary_folder/plik ~/nowy_folder/
wykonanie kopii katalogu wraz z podkatalogami
Lernen beginnen
cp -R lub cp -r
wykonanie kopii katalogu wraz z podkatalogami w tej samej lokalizacji
Lernen beginnen
cp -r katalog/nazwa_kopii_katalogu
umożliwia przenoszenie plików i katalogów oraz zmianę ich nazw
Lernen beginnen
mv nazwa_pliku nazwa_pliku2
przeniesienie pliku z jednego folderu znajdującego się w katalogu domowym do 2 folderu
Lernen beginnen
mv ~/stary_folder/plik ~/nowy_folder/
umożliwia usuwanie katalogów (tylko pustych)
Lernen beginnen
rmdir nazwa_katalogu
służy do usuwania plików
Lernen beginnen
rm nazwa_pliku
pozwala tworzyć katalog wraz z jego podkatalogami
Lernen beginnen
mkdir -p nazwa_katalogu/nazwa_podkatalogu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.