. NET i C#

 0    15 Datenblatt    grzebogd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
. NET Framework
Lernen beginnen
szkielet programistyczny, który zapewnia nowy interfejs programowania usług Windows oraz integruje technologie opracowane w firmie Microsoft.
CTS (ang. Common Type System)
Lernen beginnen
umożliwia tworzenie aplikacji przy użyciu dowolnej kombinacji dostępnych języków programowania
Wspólny silnik wykonywania używany przez wszystkie języki
Lernen beginnen
aby zapewnić pełną współpracę języków, potrzebny jest wspólny silnik wykonania, który wyszukuje i ładuje typy danych. NET, jak również zapewnia zarządzanie pamięcią, obszary chronione oraz bezpieczeństwo typów
Środowisko uruchomieniowe
Lernen beginnen
CLR (ang. Common Language Runtime)
Podstawowa biblioteka klas
Lernen beginnen
BCL (ang. Base Class Library)
Collections
Lernen beginnen
zawiera obiekty typu kolekcja, takie jak: listy, kolejki i tabele haszujące
Configuration
Lernen beginnen
zawiera obiekty konfiguracyjne i instalacyjne
Diagnostics
Lernen beginnen
zawiera obiekty umożliwiające wykrywanie błędów i śledzenie wykonywania kodu
IO
Lernen beginnen
zawiera obiekty umożliwiające realizację operacji wejścia/wyjścia
Net
Lernen beginnen
zawiera obiekty umożliwiające realizację operacji sieciowych
Text
Lernen beginnen
zawiera obiekty umożliwiające realizację operacji kodowania i konwersji
CLR wykorzystuje metadane do
Lernen beginnen
weryfikacji, sprawdzania zabezpieczeń, szeregowania między kontekstowego, układu pamięci i wykonywania. Z tego powodu mówi się, że podzespoły zawierają kod zarządzany
Metadane pozwalają na
Lernen beginnen
współpracę różnych składników, narzędzi i bibliotek uruchomieniowych
Podzespoły prócz instrukcji zawierają
Lernen beginnen
zbiór metadanych opisujących: definicje typów, informacje o wersji, odwołania do zewnętrznych podzespołów oraz inne standardowe informacje
MSIL jest fizycznie przechowywany w
Lernen beginnen
specjalnych kontenerach zwanych podzespołami. Pomimo, że mają one najczęściej rozszerzenie. EXE lub. DLL znacznie różnią się od tradycyjnych plików DLL oraz EXE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.