Prawo i rządy prawa

 0    8 Datenblatt    edkaaa132
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
prawo
Lernen beginnen
zbiór norm, które zostały stworzone przez państwo i obowiązują na jego terytorium, w celu regulacji stosunków między ludźmi
funkcje prawa
Lernen beginnen
~porządkująca ~oddziaływanie na zycie społeczne
zasady obowiązujace przy tworzeniu prawa
Lernen beginnen
a) powinno cyć jasne i precyzyjne b) powinno byc zgodne z moralnymi odczuciami
prwa osobiste
Lernen beginnen
prawo do: - życia - nietykalności osobistej - wolności sumienia i wyznania - wyrażania własnych pogladów - ochrony prywatności
prawa polityczne
Lernen beginnen
-wolność zrzeszania się -prawa wyborcze -organizowanie manifestacji
prawa socjalne i ekonomiczne
Lernen beginnen
-wolnosc wykonywania zawodu -swoboda działalności gospodarczej -prawo do ochrony zdrowia - prawo do nauki
partia polityczna
Lernen beginnen
organizacja skupiająca ludzi o pogodnych poglądach na państwo. Celem partii jest zdobycie i wykonywaniw władzy
korupcja
Lernen beginnen
wykorzystywanie swojego stanowiska dla uzyskania korzyści dla siebie i swojej rodziny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.