problemy społeczne

 0    41 Datenblatt    asiawojtowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być w rozpaczliwej potrzebie
Lernen beginnen
be in desperate need
być wylęgarnią przestępczośći
Lernen beginnen
to breed crime
domy nienadające się do zamieszkania przez ludzi
Lernen beginnen
houses unfit for human habitation
tanie mieszkania
Lernen beginnen
affordable housing
pilne doraźne środki
Lernen beginnen
urgent short-term measures
doskonała okazja
Lernen beginnen
golden opportunity
projekty charytatywne
Lernen beginnen
charitable projects
wzniecać przemoc
Lernen beginnen
iniciate violence
złe warunki sanitarne
Lernen beginnen
poor sanitary conditions
ubiegać się o świadczenia
Lernen beginnen
claim benefits
ludzie bez środków do życia
Lernen beginnen
destitute people
walki z ubóstwem
Lernen beginnen
poverty alleviation
margines społeczeństwa
Lernen beginnen
margin of society
żyć na ulicy
Lernen beginnen
live on the street
zubożać glebę z jej naturalnych minerałów
Lernen beginnen
deplete the soil of its natural minerals
panuje anarchia i bezprawie
Lernen beginnen
law and order break down
polepszyć szanse życiowe sb
Lernen beginnen
improve sb's life chances
poszerzenie przepaści między bogatymi a biednymi
Lernen beginnen
widening gulf between rich and poor
wyjść na ulicę (protestować)
Lernen beginnen
take to the streets
Thousands of people have taken to the streets to protest against the military coup.
spać na ulicy
Lernen beginnen
sleep rough
rodziny o niskich dochodach
Lernen beginnen
low-income families
publiczne podejście do
Lernen beginnen
public attitude towards
struktura społeczna
Lernen beginnen
the social fabric
Democracy is a fabric of our nation.
świeży entuzjazm
Lernen beginnen
fresh drive
mieć dużo motywacji
Lernen beginnen
have plenty of drive to be
zwalczanie ubóstwa
Lernen beginnen
combat poverty
wprowadzić systemy straży sąsiedzkiej
Lernen beginnen
to introduce neighbourhood watch schemes
Zamieszki wybuchają
Lernen beginnen
riots erupt
wyciągnąć ludzi z ubóstwa
Lernen beginnen
lift people out of poverty
wykluczenie społeczne
Lernen beginnen
social exclusion
zwalczać zanieczyszczenia
Lernen beginnen
tackle pollution
zakłócić równowagę ekologiczną
Lernen beginnen
disturb the ecological balance
zapewniać schronienie
Lernen beginnen
provide shelter
zapewnić pomoc
Lernen beginnen
provide relief
zubożałe obszary
Lernen beginnen
impoverished areas
zmniejszać ubóstwa
Lernen beginnen
reduce poverty
wypalenie zawodowe
Lernen beginnen
burnout
górnik
Lernen beginnen
a miner
zaniedbany teren
Lernen beginnen
run-down area
cele zawodowe
Lernen beginnen
career goals
stres związany z pracą
Lernen beginnen
work-related stress

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.