Przygoda Kl. V - Krajobrazy i wyżyny gór Polski

4  1    28 Datenblatt    karolgordon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Dwa czynniki, które przyczyniły się do intensywnego rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej
Lernen beginnen
1. Czarnoziemy. 2. Łagodne zimy
Dwa czynniki sprzyjające rozwojowi przemysłu na Wyżynie Śląskiej
Lernen beginnen
1. Pokłady węgla kamiennego. 2 Różnorodne surowce mineralne
Jaskinie to podziemnie sale i korytarze powstałe w wyniku rozpuszczania się skał...
Lernen beginnen
wapiennych
Atrakcje wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Lernen beginnen
1. Wspinaczka. 2. Formy krasowe 3. Kraków
Podziemne przykłady form krasowych
Lernen beginnen
1. Stalaktyty 2. Stalagmity
Naziemne przykłady form krasowych
Lernen beginnen
1. Maczuka Hergulesa 2. Rękawiczka
Skała w której powstają wąwozy Wyżyny Lubelskiej? Jak powstają?
Lernen beginnen
Less. Przez wypłukanie przez wodę.
Piętra roślinności w Tatrach (w kolejności od góry do dołu)
Lernen beginnen
Turnie, Hale, Kosodrzewina, Regiel górny, Regiel dolny, Pogórze
Tatry Wysokie zbudowane są ze skał...
Lernen beginnen
granitowych
Skutki działalności lodowca góskiego to
Lernen beginnen
Jeziora, Doliny
Najbardziej na zachód wysunięty łańcych górski. Szczyt: Śnieżka
Lernen beginnen
Sudety
Najdłuższy łańcuch górski w Polsce. Szczyt: Rysy
Lernen beginnen
Karpaty
Najbardziej na północ wysunięty łancych górski
Lernen beginnen
Góry Świętokrzyskie
Rumowiska nagich głazów w Górach Świętokrzyskich
Lernen beginnen
Gołoborze
Krajobraz miejsko-przemysłowy
Lernen beginnen
Wyżyba Śląska
Krajobraz rolniczy
Lernen beginnen
Wyżyna Lubelska
Krajobraz krasowy
Lernen beginnen
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Ojcowski Park Narodowy chroni:
Lernen beginnen
krajobraz krasowy
Roztoczański Park Narodowy chroni
Lernen beginnen
pierwotny obszar leśny
Główne zabytki Krakowa:
Lernen beginnen
1. Zamek i katedra na Wawelu. 2 Stare Miasto (Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice) 3. Dzielnica żydowska na Kazimierzu
Miasta Wyżyny Lubelskiej
Lernen beginnen
`1. Lublin 2. Zamość
Charakterystycznymi elementami krajobrazu krasowego są...
Lernen beginnen
Głęboki doliny o płaskich dnach i stromych zboczach wyryte przez rzeki.
Miejsce, w którym rzeka wydostaje się na zewnatrze jaskini
Lernen beginnen
wywierzysko
Z buraka cukrowego otrzymujemy
Lernen beginnen
Cukier biały
Z tytoniu otrzymujemy
Lernen beginnen
Papierosy
Pas zielni otaczający Stare Miasto w Krakow
Lernen beginnen
Planty
Koniki polskie występują w Parku Narodowym:
Lernen beginnen
Roztoczańskim
Najmniejszy Park Narodowy
Lernen beginnen
Ojcowski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.