Skipper 34 - it

 0    15 Datenblatt    Samanta Solare
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
na domiar złego...
Poślizgnął się i spadł ze schodów, podarł spodnie i na domiar złego spóźnił się do pracy.
Lernen beginnen
and to cap it all...
He slipped and fell off the stairs, ripped his trousers and to cap it all was late to work.
mieć to z głowy (zakończyć coś nieprzyjemnego))
Miejmy to już z głowy!
Lernen beginnen
get it over and done with
Let's get it over and done with!
Nie znoszę, kiedy...
Nie znoszę, kiedy mówisz tak do mnie.
Lernen beginnen
I can't bear it when...
I can't bear it when you speak to me like that.
Nienawidzę kiedy...
Nienawidzę kiedy zawiesza mi sie komputer.
Lernen beginnen
I hate it when...
I hate it when my computer freezes.
Dopilnuję tego.
Dopilnuję, żeby obejrzał cię lekarz.
Lernen beginnen
I'll see to it.
I'll see to it that a doctor sees you.
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł mi pomóc.
Lernen beginnen
I would appreciate if you could help me
Wolałbym, żebyś wyszedł na zewnątrz, żeby zapalić.
Lernen beginnen
I would prefer if you went outside to smoke.
Wolałbym, żebyś tu nie palił.
Lernen beginnen
I would rather you didn't smoke here.
Legenda głosi, że... Według legendy...
Legenda głosi, że jeśli wyciągniesz miecz z kamienia, staniesz się królem Anglii.
Lernen beginnen
Legend has it that...
Legend has it that if you pull the sword from the stone, you will become king of England
Krąży plotka, że...
Krąży plotka, że chodzą ze sobą.
Lernen beginnen
Rumour has it that...
Rumour has it that they are dating.
mówiąc bez ogródek
Mówiąc bez ogródek: jesteś arogancki.
Lernen beginnen
to put it bluntly
To put it bluntly: you are arrogant.
popełnić gafę
Popełnił gafę mówiąc, że...
Lernen beginnen
to put your foot in it
He put his foot in it saying that...
wziąć za pewnik, że ... traktować coś, jakby się komuś należało, nie doceniać tego
"Nasz profesor brał za pewnik, że przeczytaliśmy wszystkie te książki co on."; "Nie doceniał jej cierpliwości"
Lernen beginnen
to take it for granted that...
"Our professor it for granted that we had read all the books he had."; "He took her patience for granted."
robić coś na zmianę
Karmili dziecko na zmianę.
Lernen beginnen
to take it in turns to do something; to take turns doing something
They took turns feeding the baby. They took it in turns to feed the baby.
[coś] cię wypompowuje; jest wykańczające
Nastolatki cię wypompowują / wykańczają.
Lernen beginnen
[something] take(s) it out of you
Teenagers takeit out of you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.