Skipper 37 - Linking words: Introducing the fact

 0    14 Datenblatt    Samanta Solare
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
choć brzmi to śmiesznie...
Lernen beginnen
funny though it sounds...
łatwe jak się wydaje...
Lernen beginnen
easy as it seems...
chociaż... i tak...
Chociaż bardzo się starali i tak im się nie udało.
Lernen beginnen
although / even though... still...
Although / Even though they tried hard, they still didn't succeed.
pomimo czegoś / tego, że...
Pociągi kursują pomimo śniegu.; Festiwal muzyczny przebiegł spokojnie pomimo obaw mieszkańców.; Sytuacja ogólna jest dobra, pomimo drobnych problemów.; Udaje jej się pozostać radosną pomimo problemów.
Lernen beginnen
despite / in spite of (doing) something / the fact that
Trains are still running, despite the snow.; The music festival passed off peacefully, despite the fears of local residents.; The overall situation is good, despite a few minor problems.; She manages to stay cheerful despite her problems.
Pomimo zmęczenia, postanowiliśmy wyjść z domu.
Lernen beginnen
In spite of being tired, we decided to go out.
Dom z pewnością się sprzeda, mimo teog, że cena jest zawyżona.
Lernen beginnen
The house will certainly sell, in spite of the fact that it’s overpriced.
Może i ma 83 lata, ale nadal biega codziennie.
Lernen beginnen
He might be 83 but he still goes jogging every day.
Mogła być dobrze przygotowana, ale i tak nie zdała egzaminu.
Lernen beginnen
She might have been well-prepared, but she still didn't pass the exam.
pomimo/ mimo to; i tak
Lernen beginnen
still
O ile cię podziwiam...
Lernen beginnen
Much as I admire you...
O ile doceniam twoją pracę...
Lernen beginnen
Much as I appreciate your work...
O ile ci współczuję...
Lernen beginnen
Much as I sympathise with you...
Chociaż lubię jego muzykę, nie poszedłbym na jego koncert.
Lernen beginnen
Much as I like his music, I wouldn't go to his concert.
chociaż
Lernen beginnen
though; even though; although

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.