sprawdzian z "rz"

 0    6 Datenblatt    staryrybak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Zasada pierwsza
Lernen beginnen
W innych formach pewnego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na "r"
Zasada druga
Lernen beginnen
Po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w wyjątki: pszenica, pszczoła, zawsze, wszędzie, kszyk (ptak), bukszpan, kształt, wszak, wykształcenie, gżegżółka
Zasada trzecia
Lernen beginnen
W formach stopnia wyższego i najwyższego niektórych przymiotników np. większy, trudniejszy, najprostszy.
Zasada czwarta
Lernen beginnen
W zakończeniach -arz i -erz np. rycerz, malarz, Sandomierz, mierz
Zasada piąta
Lernen beginnen
W wyrazach, których pisownię trzeba zapamiętać to znaczy zapis historyczny
wyrazy do nauczenia:;
Lernen beginnen
burza, jarzębina, jarzyna, Katarzyna, korzeń, korzyść, kurz, Murzyn, narzeczony, narzekać, narzędzie, orzech, perz, porządek, porzeczka, powierzchnia, rzadki, rząd.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.