Test z języka polskiego - Biblia

 0    32 Datenblatt    majvor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Stary Testament
Lernen beginnen
święta księga Żydów oraz chrześcijan. XIII-I w. p.n.e.
Nowy Testament
Lernen beginnen
święta księga chrześcijan.
Testament
Lernen beginnen
(łac. testamentum) pierwotnie: dokument wyrażający wolę człowieka w obliczu śmierci. Współczesniej: przymierze między Bogiem a ludźmi.
Tora
Lernen beginnen
(Piecioksiąg) najważniejsza część Starego Testamentu dla wyznawców judazimu.
kanon
Lernen beginnen
pisma uznane za święte i napisane przez ludzi natchnionych przez boga.
Skład Nowego Testamentu (5)
Lernen beginnen
Cztery Ewangelię, Dzieje Apostolskie, listy powierzchne, listy św. Pawła, Apokalipsa.
Ewangelia
Lernen beginnen
(gr. euangelion "dobra nowina") opisuje wydarzenia z życia Chrystusa i zawiera jego nauki.
Septuaginta
Lernen beginnen
(III-II w. p.n.e.) najstarszy przekład Biblii na grekę. Przetłumaczona za sprawą Ptolemeusza II Filadelfosa.
Wulgata
Lernen beginnen
("wydanie ludowe") tłumaczenie na łacinę z polecenia Damazego I.
Biblia Tysiąclecia
Lernen beginnen
najpopularniejszy przekład Biblii
Podział ksiąg Biblijnych
Lernen beginnen
historyczne, dydaktyczne, profetyczne(prorockie)
księgi historyczne
Lernen beginnen
Tora, Księga Sędziów; Ewangelie, Dzieje Apostolskie
księgi dydaktycze
Lernen beginnen
Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad Pieśniami; Listy Apostolskie
księgi profetyczne (prorockie)
Lernen beginnen
Księga Izajasza; Apokalipsa św. Jana
Gatunki występujące w Biblii (5)
Lernen beginnen
przypowieść, pieśń, psalm, hymn, modlitwa
Symbol
Lernen beginnen
motyw będący znakiem treści głęboko ukrytych i niejasnych.
Alegoria
Lernen beginnen
motyw mający oprócz sensu dosłownego dodatkowowe znaczenie umowne, często ustalone przez tradycję.
Płaszczyzny odczytywania biblii (4)
Lernen beginnen
literalna, alegoryczna, moralistyczny i mistyczna.
Patriarcha
Lernen beginnen
("praojciec") określenie na praojców ludzkości. Adam, Noe, Abraham, Izaak, itp.
Prorok
Lernen beginnen
charyzmatyczny przywódca któremu przepisuje się szczególnie posłannictwo boże.
teodycea
Lernen beginnen
rozważania jak pogodzić obraz Boga jako źródła dobra z istnieniem cierpienia i zła.
Psalm
Lernen beginnen
("śpiew do wtóru harf") gatunek należący do liryki uroczysta pieśń religijną o charakterze modlitwy lub hymnu.
Psałterz
Lernen beginnen
zbiór Psalmów w formie modlitwenika.
Pieśń nad pieśniami
Lernen beginnen
Księga dydaktyczna. Zbiór zmysłowych utworów lirycznych. Skadają się na nią pięsni świeckie.
Przypowieść
Lernen beginnen
alegoryczne opowiadania o charakterze dydaktycznym. Przedstawiają uniwersalne prawdy. Nie ma cech indywidualnych.
Ewangeliści
Lernen beginnen
Jan, Mateusz, Marek, Łukasz
Dekalog
Lernen beginnen
podstawa moralności ogólnoludzkiej. Jest zbudowany jak umowa lenna.
Apokalipsa
Lernen beginnen
jest to "objawienie".
Liczba 4
Lernen beginnen
symbol wrzechświata, czterech plag wojny.
Liczba 7
Lernen beginnen
siedmiu aniołów, 7 dni podczas stworzenia świata. Boskość, świętość.
Liczba 3
Lernen beginnen
świętość, cnoty teologiczne, trójca święta.
Biblia wujka
Lernen beginnen
pierwsze tłumaczenie biblii na język polski.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.