Top 500 angļu valodas darbības vārdi 101 - 150

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
informēt
Jūsu māsa informēja mani par jūsu slimību.
Lernen beginnen
to inform
Your sister informed me about your disease.
vēlēties
gribēt
Es vēlos runāt ar jūsu priekšnieku.
Lernen beginnen
to wish
want
I wish to speak to your boss.
iekārot
Jūs pat nevarat iedomāties cik ļoti es jūs iekāroju.
Lernen beginnen
to desire
You have no idea how much I desire you.
atbalstīt
bija labs viedoklis par
Viņa pirmais albums saņēma daudz atbalsta.
Lernen beginnen
to receive
had good opinions
His first album was well received.
jāuzveic
Jums ir jāuzveic satraukums.
Lernen beginnen
to face
You have to face your anguish.
piesaistīt
Gaisma piesaista kodes.
Lernen beginnen
to attract
Light attracts moths.
ievērot
ievērot
Dženija uzskata, ka visiem vajadzētu ievērot likumu.
Lernen beginnen
to observe
abide
Jenny thinks that everybody should observe the law.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 angļu valodas darbības vārdi"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.