Top 500 angļu valodas darbības vārdi 351 - 400

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
likt vilties
Marks lika vilties saviem vecākiem.
Lernen beginnen
to disappoint
Mark disappointed his parents.
sniegt
Vai jūs man varat sniegt papildus informāciju?
Lernen beginnen
to provide
Can you provide me with some extra information?
nosaukt
dot vārdu
Es saukšu savu meitu par Jūliju.
Lernen beginnen
to name
to give name
I'm going to name my daughter Julia.
reklamēt
Daudzi sportisti reklamē veselīgu dzīvesveidu.
Lernen beginnen
to promote
Many sports people promote a healthy lifestyle.
pierakstīt
pieraksti
Pieraksti visus svarīgos datumus.
Lernen beginnen
to note
write down
Note down all the important dates.
aizvest
parādīt ceļu
Vai jūs varētu aizvest mani uz restorānu? Es nezinu kur tas ir.
Lernen beginnen
to lead
to show the way
Can you please lead me to the restaurant? I don't know where it is.
fokusēt
Pēc ieiešanas tumša istabā, viņas acīm bija nepieciešams laiks, lai varētu.
Lernen beginnen
to focus
After entering the dark room, her eyes needed time to focus.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 angļu valodas darbības vārdi"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.