Top 500 angļu valodas darbības vārdi 201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
palīdzēt
Vai jūs nevarētu palīdzēt man sapulcē?
Lernen beginnen
to assist
Would you mind assisting me at the meeting?
uzvesties
Pēteris šodien dīvaini uzvedas.
Lernen beginnen
to act
Peter is acting strange today.
aiztaisīt
Aiztaisi durvis!
Lernen beginnen
to close
Close the door!
melot
nestāsta taisnību
Es nojaušu, ka viņš melo.
Lernen beginnen
to lie
not tell the truth
I suspect he may be lying.
nodilt
parādīt nodiluma pazīmes
Paklājs sākā nodilt, jo tas tika bieži izmantots.
Lernen beginnen
to wear
show signs of being thoroughly used
The carpet started to wear from constant using.
sākt
Organizācija uzsāka protestu, lai aizstāvētu mežu.
Lernen beginnen
to start
The organization started a protest to defend the forest.
skatīties
Kā jūs varat skatīties televizoru visu dienu?
Lernen beginnen
to watch
How can you watch TV all day?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 angļu valodas darbības vārdi"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.