Układ moczowy

 0    95 Datenblatt    kirjava
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Skład nerek
Lernen beginnen
nefrony (miąższ), tkanka śródmiąższowa, tkanka łączna właściwa luźna, naczynia krwionośne i limfatyczne
elementy strukturalne nefronu
Lernen beginnen
kłębuszki nerkowe, kanaliki proksymalne (cewki kręte Irz., odc. grube ra. zst. pętli Henlego), Kanaliki pośrednie (cz. cienka p. Henl), Kanaliki dystalne (odc. grub. ram. wstęp. p. henl; cewki kręte II rz)
Odcinki odprowadzające mocz wewnatrznerkowe
Lernen beginnen
cewki zbiorcze i przewody brodawkowe, kielichy nerkowe mniejsze i większe, miedniczka nerkowa
Odcinki odprowadzające mocz zewnatrznerkowe
Lernen beginnen
moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa
Zadania układu moczowego
Lernen beginnen
wytwarzanie i wydalanie moczu (toksycznych metabolitów), utrzymywanie homeostazy (skąłd i ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych, produkcja hormonów)
Skład układu moczowego
Lernen beginnen
nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa
Z jakich listków wywodzi się układ moczowy?
Lernen beginnen
mezoderma i entoderma
Z czego wywodzą się nerki?
Lernen beginnen
Z pasma środkowego komórek mezodermy
Z czego rozwija się zawiązek nerkotwórczy i czego jest on źródłem?
Lernen beginnen
Z 31 oraz 32 pary nefrotomów zanercza i jest źródłem kanalików nerkowych
Z czego powstaje zawiązek moczowodowy?
Lernen beginnen
z nefrotomów śródnercza
Co rozwija się z związka moczowodowego? 5
Lernen beginnen
1. cewki zbiorcze, 2. przewody brodawkowe, 3. kielichy nerkowe, 4. miednicze nerkowe, 5. moczowody
Z czego rozwija się pęcherz moczowy oraz cewka moczowa?
Lernen beginnen
Z końcowego odcinka jelita ogonowego rozwijającego się z zawiązka endodermalnego
Jak w stosunku do otrzewnej położone są nerki?
Lernen beginnen
Zaotrzewnowo
Kształt nerki
Lernen beginnen
fasolowaty, we wnęce nerwy, tętnice, żyły i moczowody
Osłonki nerki
Lernen beginnen
torebka z tkanki łącznej włóknistej, torebka tłuszczowa
Co składa się na zrąb nerki? 4
Lernen beginnen
1. tkanka łączna właściwa luźna, 2. tkanka śródmiąższowa, 3. naczynia krwionośne i limfatyczne, 4. miąższ nerki - nefronów
Co znajduje się w korze nerki?
Lernen beginnen
1. odcinki kręte nefronów = labirynty kory, 2. ciałka nerkowe
Słupy nerkowe
Lernen beginnen
Fragmenty kory wnikające pomiędzy piramidy nerkowe rdzenia
Krótkowzroczność
Lernen beginnen
Zaburzenie, gdy siatkówka nie jest styczna do płaszczyzny ogniskowej oka nieakomodującego, konkretnie - gdy ognisko obrazowe znajduje się przed siatkówką
Z czego składa się rdzeń nerki?
Lernen beginnen
równolegle układające się 1. pętle Henlego, 2. przewody zbiorcze - tworzą razem piramidy nerkowe
Ile jest piramid nerkowych?
Lernen beginnen
8-18
Opis piramidy nerkowej
Lernen beginnen
Szczyt skierowany do miedniczki nerkowej, tworząc brodawkę nerkową; boki i podstawa stykają się z korą; na powierzchni 25 otworów (ujścia cewek zbiorczych)
Nefron (definicja, liczba)
Lernen beginnen
podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa nerki; 1-3 milionów
Odcinki nefronu
Lernen beginnen
kłębuszek nerkowy -> kanalik kręty I rzędu -> pętla Henlego (ramię zstępujące i wstępujące) -> kanalik kręty II rzedu
Co jest kryterium podziału nefronów?
Lernen beginnen
Długość pętli Henlego
Cechy nefronów korowych (4)
Lernen beginnen
1. krótka pętla, 2. pętla zagina się w połowie warstwy rdzennej, 3. część cienka pętli to jedynie krótki odcinek lub go nie ma; 4. ciałka nerkowe w zewnętrznej warstwie kory
Cechy nefronów przyrdzeniowych (3); liczebność
Lernen beginnen
1. długa pętla, 2. pętla zagina się w okolicy przybrodawkowej; ciałka w strefie kory graniczącej z rdzeniem; ok. 20% nefronów
Funkcja nefronów
Lernen beginnen
wytwarzanie moczu pierwotnego i przemiana go w mocz ostateczny
Jaką średnicę i kształt ma kłebuszek nerkowe?
Lernen beginnen
ok. 200 mikrometrów, kształt kulisty.
Co składa się na kłebuszek nerkowy?
Lernen beginnen
Kłebuszek naczyniowy i torebka Bowmana zbudowana z blaszki trzewnej i blaszki ściennej.
Blaszka trzewna torebki Bowmana
Lernen beginnen
pokrywa od zewnątrz naczynia włoskowate i leży na błonie podstawnej śródbłonka naczyń
Blaszka ścienna torebki Bowmana
Lernen beginnen
Składa się z nabłonka jednowarstwowego płaskiego spoczywającego na błonie podstawnej i otacza całe ciałko nerkowe
Jama torebki kłębka
Lernen beginnen
przestrzeń moczowa, do której spływa przefiltrowany izoosmotyczny mocz
Bieguny ciałka nerkowego
Lernen beginnen
Górny - naczyniowy i dolny - moczowy
Biegun naczyniowy
Lernen beginnen
miejsce wejścia tętniczki doprowadzającej, sieć dziwna i wyjście tętniczki odprowadzającej;
Sieć dziwna
Lernen beginnen
tętniczka doprowadzająca o większej średnicy przechodzi w sieć naczyń włosowatych tworzących pętle i ponownie zlewa w tętniczkę odprowadzającą o mniejszej średnicy (siła filtracji!)
Biegun moczowy
Lernen beginnen
Miejsce kielichowatego zwężenia się blaszki ściennej i przejścia jej w część krętą kanalika proksymalnego
Elementy strukturalne kłębuszka nerkowego
Lernen beginnen
komórki śródbłonka, podocyty, błona podstawna, mezangium, blaszka ścienna torebki Bowmana
Komórki śródbłonka
Lernen beginnen
płaski z jądrem wpuklonym do światła naczynia, cienka cytoplazma z licznymi otworami (fenestracje), leżą na błonie podstawnej o charakterze ciągłym
Fenestracje
Lernen beginnen
liczne szczelinowate otwory o średnicy ok. 80nm umożliwiające przepływ składników krwi do torebki kłębka, obecne w cytoplazmie kom. śródbłonka
Podocyty
Lernen beginnen
kom. blaszki trzewnej torebki Bowmana, leżące na wspólnej błonie podstawnej z kom. śródbłonka; pomiędzy wypustami szczeliny filtracyjne z przeponą białkową
Podocyty - cecha charakterystyczna
Lernen beginnen
Liczne nózkowate wypustki cytoplazmy oddalone od siebie o 20-30 nm, które spoczywają na błonie podstawqwnej i oplatają nimi pętle naczyń włosowatych.
Z czego powstaje błona pdstawna kłebuszka nerkowego?
Lernen beginnen
Ze zlania się dwóch blaszek podstawnych
Warstwy błony podstawnej, funkcja
Lernen beginnen
środkowa (ciemna, z kolagenem IV) i dwie zewnętrzne (jasne, z polianionami); taka budowa zapobiega utracie substancji wielocząsteczkowych i elementów morfotycznych; silne właściwości antygenowe
Komórki mezangium
Lernen beginnen
element podporowy kłębuszka nerkowego zbudowany z kom. łącznotkankowych ikom. nieregularne z wypustkami, cytoplazma ze strukturami podobnymi do miozyny; kom mogą proliferować i fagocytować, produkują kolagen
Macierz mezangialna
Lernen beginnen
bezkomórkowa; stanowi przedłużenie blaszki jasnej błony podstawnej wewnętrznej
Funkcje mezangium
Lernen beginnen
rola podporowa naczyń kłębka, regulacja przepływu krwi przez naczynia włosowate kłębka, fagocytoza kompleksów antygen-przeciwciało
Skład bariery filtracyjnej
Lernen beginnen
kom. śródbłonka, gruba błona podstawna, przepony szczelin filtracyjnych
Ile procent krwi przepływa przez nerki w ciągu minuty?
Lernen beginnen
20%
Ile powstaje moczu pierwotnego w ciągu doby?
Lernen beginnen
150l
Jakie cząsteczki nie przepuszcza bariera filtracyjna? Jakie cząsteczki nie przepuszcza bariera filtracyjna?
Lernen beginnen
powyżej 69kDa
Co znajduje się w moczu pierwotnym? 7
Lernen beginnen
1. cukry proste, 2. aminokwasy, 3. kwas moczowy, 4. kreatynina, 5. mocznik, 6. elektrolity, 7 niewielka ilość białek niskocząsteczkowych - albuminy
Długość części krętej kanalika proksymalnego
Lernen beginnen
ok. 14mm (najdłuższy odcinek nefronu)
Nanłonek kanalika proksymalnego
Lernen beginnen
Jednowarstwowy sześcienny z mikrokosmkami (rąbek szczoteczkowy), które zwiększają powierzchnię chłonną; komórki zazębiają się ze sobą
Cechy komórek nabł. kanalika proksymalnego
Lernen beginnen
kuliste jądro, liczne mitochondria (we wpukleniach błony ułożone pionowo, co daje efekt prążkowania) i lizosomy, dobrze rozwinięty aparat Golgiego
Enzym w mikrokosmkach
Lernen beginnen
fosfataza zasadowa (wskazuje na sunkcję resorpcyjną tej części kanalika -> transport)
Funkcja kanalika proksymalnego (6)
Lernen beginnen
resorpcja obligatoryjna: 1. wodę, 2. jony sodu i chloru, 3. aminokwasy, 4. glukozę, 5. witaminy, 6. proteiny o małej masie cząsteczkowej
Kanalik pośredni - opis, funkcja
Lernen beginnen
Najmniejsza średnica, stanowi go ramię zstępujące (część cienka) pętli Henlego; cewkę pokrywa nabłonek jednowarstwowy płaski; odpowiada za wytworzenie gradientu hiperosmotycznego, co umożliwia zagęszczenie moczu
Kanalik dystalny - budowa
Lernen beginnen
Z odcinka prostego końcowego ramienia pętli Henlego (cz. gruba pętli) oraz odcinka krętego (kanalik kręty II rzędu, 5mm długości)
Jaki nabłonek pokrywa kanalik dystalny?
Lernen beginnen
Jaki nabłonek pokrywa kanalik dystalny? nabłonek jednowarstwowy sześcienny
Plamka gęsta
Lernen beginnen
grupa komórek nabłonka jednowarstwowego walcowatego w pobliżu ciałka nerkowego
Czym odróżnia się kanalik dystalny od proksymalnego? 7
Lernen beginnen
1. Jest krótszy, 2. Jest węższy, 3. mniej kręty, 4. regularne światło, 5 mniej uwypukleń w części podstawnej, 6. jądra gęściej ułożone, 7. cytoplazma wybarwia się słabiej
Funkcje kanalika dystalnego
Lernen beginnen
resorpcja fakultatywna, zależna od aktualnych potrzeb organizmu
Sekrecja kanalikowa
Lernen beginnen
Aktywne usuwanie do moczu pierwotnego zbędnych substancji, które nie uległy filtracji np. produkty katabolizmu hormonów i unieczynniania leków
Kanaliki zbiorcze
Lernen beginnen
45nm długości, uchodzą do nich cewki kręte II rzędu, nabłonek jednowarstowy sześcienny przechodzący w kierunku miedniczki w walcowaty; połączenia pomiędzy komórkami uniemożliwiają transport wody
Przewody brodawkowate
Lernen beginnen
końcowe odcinki cewek zbiorczych
Akwapory
Lernen beginnen
jedyne kanały, przez które może przemieszczać się woda w kanalikach zniorczych; powstają w razie potrzeby pod wpływem ADH
ADH
Lernen beginnen
wazopresyna, hormon zwiększający przepuszczalność cewek dla wody
Zagęszczanie moczu w kanaliku proksymalnym
Lernen beginnen
odzyskiwanie wody i NaCl
Przepuszczalność ramienia wstępującego i zstępującego
Lernen beginnen
Zstępujące - woda; Wstępujące - NaCl (jony koncentrują się w tkance śródmiąższowej wokół kanaliku -> siła napędowa odzyskiwania wody z kanaliku zstępującego)
Zagęszczanie moczu w cewce kanaliku dystalnego
Lernen beginnen
Pod wpływem aldosteronu dochodzi do zwiększenia resorpcji NaCl i wody;
Zagęszczanie moczu w cewce zbiorczej
Lernen beginnen
Jest przepuszczalna dla wody w obecności aldosteronu
Aparat przykłębkowy
Lernen beginnen
komórki mioidalne, komórki plamki gęstej, komórki mezangium pozakłębkowego
Komórki mioidalne
Lernen beginnen
obecne w ścianie tętniczki doprowadzającej, zawierają enzym proteolityczny reninę, uczestniczą w regulacji ciśnienia krwi
Komórki plamki gęstej
Lernen beginnen
Przy biegunie naczyniowym kłębka, część prosta kanalika dystalnego; wyższe, jaśniejsze i ściślej upakowane niż pozostałe komórki; funkcja osmoreceptorów na Na+
Komórki mezangium pozakłębkowego
Lernen beginnen
Pomiędzy tt. doprowadzającymi, odprowadzającymi i kłębkiem; pośredniczą w [przekazywaniu informacji między osmoreceptorami plamki gęstej a kom. mioidalnymi
Funkcje aparatu przykłębkowego
Lernen beginnen
produkcja reniny; odrywanie od α-2-globuliny angiotensyny I->angiotensyna II -> pobudzenie kory nadnerczy do produkcji aldosteronu -> resorpcja jonów sodu i chloru w kanaliku dystalnym
Tkanka śródmiąższowa
Lernen beginnen
wypełnia przestrzeń nerki pomiędzy elementami nefronu i naczyniami krw. i limf, głównie w rdzeniu; (subs. białkowo-glikoproteidowa, w niej włókna kolagenowe i krople lipidów) i komórki (wytwarzanie erytropoetyny i prostaglandyny
Unaczynienie nerek - tętnice
Lernen beginnen
t. nerkowa -> tt. płatowe -> tt. łukowate -> tt. proste prawdziwe -> tt. międzypłacikowe -> tt. podtorebkowe -> tt. doprowadzające -> tt. odprowadzające -> tt. proste rzekome
Unaczynienie nerek - żyły
Lernen beginnen
naczynia włosowate (żż. proste -> żż. łukowate) -> żż. korowe powierzchowne -> żż. gwiaździste -> żż. międzypłacikowe -> żż. łukowate -> żż. międzypłatowe -> ż. nerkowa
Drogi moczowe
Lernen beginnen
kielichy nerkowe mniejsze -> kielichy nerkowe większe -> miedniczka nerkowa -> moczowód -> pęcherz moczowy -> cewka moczowa
Cechy wspólne dróg moczowych
Lernen beginnen
Błona śluzowa (tkanka łączna włóknista wiotka + nabłonek przejściowy); błona mięśniowa (kom. m. gładkie); błona dodatkowa (tkanka łączna włóknista wiotka)
Kielichy nerkowe - błona śluzowa
Lernen beginnen
cienka i niepofałdowana, liczne wł. sprężyste, kilkuwarstwowy nabłonek przejściowy (początkowy odc - nabł. walcowaty jednowarstw)
Kielichy nerkowe - bł. mięśniowa i dodatkowa
Lernen beginnen
Błona mięśniowa - dwia warstwy ułożonych spiralnie komórek; błona dodatkowa - cienka warstwa tkanki łącznej
Miedniczka nerkowa błony śluzowa, mieśniowa i dodatkowa
Lernen beginnen
Śluzowa - cienka, niepofałdowana, 5 warst kom. przejściowych; Mięśniowa - 3 warstwy kom. gładkich, najwięcej miocytów spiralnych; błona dodatkowa - cienka warstwa tkanki łącznej
Moczowód - błona śluzowa i dodatkowa
Lernen beginnen
Śluzowa - podłużne pasma (fałdy), podśluzówka (tk. łączna wiotka); dodatkowa - przydanka, tk. łączna wiotka, łączy moczowód ze ścianą jamy brzusznej
Błona śluzowa pęcherza moczowego
Lernen beginnen
Silnie pofałdowana i unaczyniona, z błoną podśluzową oddzieloną warstwą kom. m. gładkich; nie występuje w dnie pęcherza i ścianie przedniej
Błona mięśniowa pęcherza
Lernen beginnen
Trzy warstwy: zewnętrza (podłużne/sośne kom.); środkowa (okręśne ułożenie kom.); wewnętrzna (podłużne uł. kom); mniej wyraźne pęczki niż w moczowodzie
Błona dodatkowa pęcherza moczowego
Lernen beginnen
Błona surowicza z tkanki łącznej błoniastej + tkanka łączna wiotka luźna
Funkcja nabłonka przejściowego
Lernen beginnen
pokrywa większośc dróg moczowych; na powierzchni kom. baldaszkowarych cząst. białek uodparniające na toksyny zawarte w hiperosmotycznym moczu
Cewka moczowa męska
Lernen beginnen
Kanał długości ok. 20cm; od światła nabłonek, błona śluzowa i podśluzowa (z tkanki łącznej wiotkiej z gruczołami cewkowo-pęcherzykowymi -> śluz)
Część sterczowa cewki moczowej męskiej
Lernen beginnen
rozpoczyna się w dnie/ścianie pęcherza, przechodzi przez gruczoł krokowy, pokryta nabłonkiem przejściowym; długość 4cm
Część błoniasta cewki moczowej męskiej
Lernen beginnen
1cm długości; nabłonek wielowarstwowy walcowaty
Część gąbczasta cewki męskiej
Lernen beginnen
15cm długości, nabłonek wielowarstwowy walcowaty, u ujścia nabł. wielowarstwowy płaski
Cewka moczowa żeńska
Lernen beginnen
3-5cm długości, nabłonek przejściowy przechodzący w wielowarstwowy płaski; gruczoły śluzowe w błonie śluzowej; błona mięśniowa jest przedłużeniem mięśniówki pęcherza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.