Unit 4 - Going on a journey

 0    138 Datenblatt    KaDe
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cancel
Cancel the reservation.
Lernen beginnen
anulować
Odwołaj rezerwację.
suite
Lernen beginnen
apartament
bridal suite
Lernen beginnen
apartament małżeński
attraction
Lernen beginnen
atrakcja
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
Lernen beginnen
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
bathroom ensuite/en suite
Lernen beginnen
łazienka przylegająca do pokoju/pokój z łazienką
snowman
Lernen beginnen
bałwan
boiling
Put the rice into boiling water.
Lernen beginnen
bardzo gorąco
Wrzuć ryż do wrzącej wody.
freezing
Lernen beginnen
bardzo zimno
direct/indirect
Lernen beginnen
bezpośredni/z przesiadkami
it will be better
Lernen beginnen
będzie lepiej
brochure
Lernen beginnen
broszura
storm
Lernen beginnen
burza, sztorm
get shorter
Lernen beginnen
być krótszym
fairly
Lernen beginnen
całkiem
destination
Paris is our destination.
Lernen beginnen
cel podróży
Celem naszej podróży jest Paryż.
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
Lernen beginnen
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
cool
Lernen beginnen
chłodno
warm
Take my warm sweater.
Lernen beginnen
ciepło
Weź mój ciepły sweter.
rainy
I hate rainy mornings!
Lernen beginnen
deszczowo
Nienawidzę deszczowych poranków!
get there
Lernen beginnen
dojechać
holiday house/summer house
Lernen beginnen
dom letniskowy, dom na lato, działka
department store
Lernen beginnen
dom towarowy
identification document
Lernen beginnen
dowód osobisty
much more
Lernen beginnen
dużo więcej
hot
Lernen beginnen
gorąco
guest
Invitations have been sent to all the guests.
Lernen beginnen
gość
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
thunder
Lernen beginnen
grzmot
lounge
Passengers are requested to stay in the lounge.
Lernen beginnen
holl
Pasażerowie są proszeni o pozostanie w poczekalni.
youth hostel
We're staying at a youth hostel, as this is the cheapest option.
Lernen beginnen
hostel, schronisko młodzeżowe
Zatrzymaliśmy się w schronisku młodzieżowym, bo to najtańsza opcja.
hotel
Mary stayed at the Hilton hotel.
Lernen beginnen
hotel
Maria zatrzymała się w hotelu Hilton.
autumn/fall
Lernen beginnen
jesień
I am free on Monday
Lernen beginnen
Jestem wolna w poniedziałek
any more
Lernen beginnen
już nie
campsite
I don't want to stay at the campsite.
Lernen beginnen
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
crown jewels
Lernen beginnen
klejnoty królewskie
air conditioning
Lernen beginnen
klimatyzacja
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
Lernen beginnen
klucz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
padlock
Lernen beginnen
kłódka
queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
Lernen beginnen
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
roll on
Lernen beginnen
kontynuować
vanity bag
Lernen beginnen
kosmetyczka
summer
Lernen beginnen
lato
line
Lernen beginnen
linia, kolejka
leaf/leaves
Lernen beginnen
liść/liście
bunk bed
Lernen beginnen
łóżko piętrowe
underground/subway
Lernen beginnen
metro
foggy
Lernen beginnen
mgliście
get delayed
Lernen beginnen
mieć opóźnienie, spóźnić się
migrate
Lernen beginnen
migrować
suspension bridge
Lernen beginnen
most wiszący
all over the world
Lernen beginnen
na całym świecie
fortunately
Lernen beginnen
na szczęście
tent
Lernen beginnen
namiot
tip
Lernen beginnen
napiwek
disabled
Lernen beginnen
niepełnosprawny
snowy
Lernen beginnen
nieżnie
snorkel
Lernen beginnen
nurkować (używając fajki)
oh gosh
Lernen beginnen
o kurczę
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
Lernen beginnen
obsługa
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
pick sb up
Lernen beginnen
odebrać kogoś
depart
Lernen beginnen
odjechać
fly away
Lernen beginnen
odlecieć
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
Lernen beginnen
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
visit/see the sights/go sightseeing
Lernen beginnen
odwiedzać/zobaczyć zabytki/zwiedzać
visitor
Lernen beginnen
odwiedzający
souvenir
My sister wants to buy some souvenirs.
Lernen beginnen
pamiątka
Moja siostra chce kupić jakieś pamiątki.
passport
Can I see your passport?
Lernen beginnen
paszport
Mogę zobaczyć Twój paszport?
bed and breakfast/guesthouse/boarding house
Lernen beginnen
pensjonat
double decker bus
Lernen beginnen
piętrowy autobus
lightning
Lernen beginnen
piorun
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
Lernen beginnen
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
wheelchair driveway
Lernen beginnen
podjazd dla wózków inwalidzkich
apparently
Lernen beginnen
podobno, najwidoczniej
admire
Lernen beginnen
podziwiać
maid/cleaning lady
Lernen beginnen
pokojówka/sprzątaczka
twin room
Lernen beginnen
pokój dwuosobowy (dwa łóżka)
double room
Lernen beginnen
pokój dwuosobowy (łoże małżeńskie)
single room
I'd like to book two single rooms for three nights.
Lernen beginnen
pokój jednoosobowy
Chciałbym zarezerwować dwie jedynki na trzy noce.
rely on
Lernen beginnen
polegać na
improve
Lernen beginnen
poprawiać
properly
Lernen beginnen
porządnie, właściwie
confirmation
Could you send me the confirmation?
Lernen beginnen
potwierdzenie
Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
confirm booking
Lernen beginnen
potwierdzić rezerwację
give my love to your brother
Lernen beginnen
pozdrów brata
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
Lernen beginnen
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
think over
Lernen beginnen
przemyśleć coś
guidebook
We bought a guidebook on Thailand.
Lernen beginnen
przewodnik (książka)
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
guide
Lernen beginnen
przewodnik, przewodniczka
caravan/trailer
Lernen beginnen
przyczepa kempingowa/przyczepa
preparations
Lernen beginnen
przygotowania
arrive
Lernen beginnen
przyjechać
remind
Lernen beginnen
przypomnieć
coral reef
Lernen beginnen
rafa koralowa
towel
Please dry your hands with towel.
Lernen beginnen
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
gap year
Lernen beginnen
rok wolny od studiów
bike/bicycle
Lernen beginnen
rower
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
Lernen beginnen
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
fall
Lernen beginnen
spadać, upaść
intern
This year we're going to have a few interns working with us.
Lernen beginnen
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
details
Lernen beginnen
szczegóły
taxi/cab
Lernen beginnen
taksówka
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
Lernen beginnen
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
tram/streetcar
Lernen beginnen
tramwaj
grass
Keep off the grass.
Lernen beginnen
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
tourist
Lernen beginnen
turysta
insurance against sth
Lernen beginnen
ubezpieczenie od czegoś
facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.
Lernen beginnen
udogodnienia, atrakcje
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
graduate from
Lernen beginnen
ukończyć
funfair
Lernen beginnen
wesołe miasteczko
blow
Lernen beginnen
wiać
the view from up
Lernen beginnen
widok z góry
windy
Lernen beginnen
wietrznie
prison
Lernen beginnen
więzienie
lift/elevator
Lernen beginnen
winda
spring
Lernen beginnen
wiosna
waterproof
Lernen beginnen
wodoodpodny
volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
Lernen beginnen
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
get back
I'll get back home at midnight.
Lernen beginnen
wrócić, powrócić
Wrócę do domu o północy.
guided tour
We offer guided tours around Paris.
Lernen beginnen
wycieczka z przewodnikiem
Oferujemy wycieczki po Paryżu z wykwalifikowanym przewodnikiem.
spill
Lernen beginnen
wylać
check out
We should check out before noon.
Lernen beginnen
wymelldować się
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
exchange money
Lernen beginnen
wymienić pieniądze
change
Here's your change, sir.
Lernen beginnen
wymienić, przesiąść się
Oto pana reszta.
enough
Enough of this!
Lernen beginnen
wystarczająco
Dosyć tego!
with a view of
Lernen beginnen
z widokiem na
make enquiries
Lernen beginnen
zadawać pytania
foreign
Lernen beginnen
zagraniczny, obcy
accommodation
Have you found accommodation in the UK yet?
Lernen beginnen
zakwaterowanie
Znalazłeś już zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii?
check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
Lernen beginnen
zameldować się
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.
book a ticket
Lernen beginnen
zarezerwować bilet
fall asleep
Lernen beginnen
zasnąć
definitely
Lernen beginnen
zdecydowanie
lost
Lernen beginnen
zgubiony
winter
Lernen beginnen
zima
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
Lernen beginnen
zimno
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
the changing of the guard
Lernen beginnen
zmiana warty
take a gap year
Lernen beginnen
zrobić przerwę w studiach

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.