ważne daty

 0    59 Datenblatt    szymoek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
776 r.p.n.e.
Lernen beginnen
pierwsze igrzyska olimpijskie
753 r.p.n.e
Lernen beginnen
budowa Rzymu
476 r.
Lernen beginnen
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
966 r.
Lernen beginnen
chrzest polski
1000r.
Lernen beginnen
Zjazd gnieźnieński
1025r.
Lernen beginnen
koronacja i śmierć Chrobrego
1109r.
Lernen beginnen
bitwa pod glogowem
1138r.
Lernen beginnen
Testament krzywoustego
1226r.
Lernen beginnen
Konrad Mazowiecki zwraca się do Krzyżaków
1241r.
Lernen beginnen
Bitwa pod Legnica
1320r.
Lernen beginnen
Koronacja łokietka ~zjednoczenie Polski
1364r.
Lernen beginnen
powstanie akademii krakowskiej
1385r.
Lernen beginnen
Unia w Krewie
15 lipca 1410
Lernen beginnen
bitwa pod Grunwaldem
1444r.
Lernen beginnen
bitwa pod Warną
1453r.
Lernen beginnen
Turcy zdobyli Konstantynopol. Upadek Bizancjum
1466r.
Lernen beginnen
drugi pokój w Toruniu
1492r.
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki
1515r.
Lernen beginnen
Zjazd w Wiedniu
1569r.
Lernen beginnen
Unia realna w Lublinie
1683r.
Lernen beginnen
bitwa pod wiedniem
1772r.
Lernen beginnen
1 rozbiór polski
1789r.
Lernen beginnen
Wybuch wielkiej rewolucji francuskiej
1791r.
Lernen beginnen
konsultacja 3 maja
1793r.
Lernen beginnen
ii rozbiór RP
1793r.
Lernen beginnen
powstanie Kościuszkowskie
1795r.
Lernen beginnen
trzeci rozbiór RP
1797r.
Lernen beginnen
powstanie legionów polskich
1807r.
Lernen beginnen
powstanie księstwa Warszawskiego
1815r.
Lernen beginnen
Kongres Wiedeński
1830r.
Lernen beginnen
wybuch powstania listopadowego
1848r.
Lernen beginnen
Wiosna ludów w Europie
1863-64
Lernen beginnen
powstanie styczniowe
4 tyś. p.n.e.
Lernen beginnen
sumerowie wynaleźli pismo
960r. - 1370r. (X-XIVw.)
Lernen beginnen
Piastowie
1370-1399r.(X-XIVw.)
Lernen beginnen
Dynastia andygawenów
1399-1572r. (XIV-XVIw.)
Lernen beginnen
dynastia Jagiellonów
1572-1589r.(XVIw.)
Lernen beginnen
z wolnej elekcji(Henryk walezy, Stefan Batory)
1589-1672r. (XVI-XVIIw.)
Lernen beginnen
dynastia Wazów
1672r.-1795(XVII-XVIIIw.)
Lernen beginnen
królowie elekcyjni(do III rozbioru)
1450r.
Lernen beginnen
wynalezienie druku
1453r.
Lernen beginnen
upadek cesarstwa bizantyńskiego
1517r.
Lernen beginnen
wystąpienie M. Lutra
1584r.
Lernen beginnen
Śmierć Kochanowskiego (koniec renesansu w polsce)
1545-63r.
Lernen beginnen
sobór Trydencki
1618-1648r.
Lernen beginnen
wojna 30 letnia
1750r.
Lernen beginnen
Śmierć J.S. Bacha (koniec baroku)
1772r.
Lernen beginnen
pierwszy rozbiór Polski
1793r.
Lernen beginnen
II rozbiór polski
1795r.
Lernen beginnen
III rozbiór Polski
1882r.
Lernen beginnen
Ballady i Romanse A. Mickiewicza (romantyzm)
1830r.
Lernen beginnen
powstanie listopadowe
1863-64
Lernen beginnen
powstanie styczniowe
1891r.
Lernen beginnen
Tomik poezji K.P. Tetmajera (młoda Polska)
1918-19
Lernen beginnen
I wojna światowa (20lecie między wojenne)
1939-42r.
Lernen beginnen
II wojna światowa (współczesność)
1815r.
Lernen beginnen
bitwa pod Waterloo
1794r.
Lernen beginnen
powstanie Kościuszkowskie (vs. Rosji i Prusom)
1054r.
Lernen beginnen
wielka schizma wschodnia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.