Węgiel i jego związki z wodorem

 0    40 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Związki chemiczne pierwiastka węgla.
Z wyjątkiem związków nieorganicznych tego pierwiastka chemicznego.
Lernen beginnen
organiczne
Związki chemiczne zbódowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru.
Lernen beginnen
węglowodory
Związki organiczne, których cząsteczki mają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla.
Lernen beginnen
nasycone
Zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach.
Lernen beginnen
szereg homologiczny
O ile różnią się kolejne związki chemiczne w szeregu homologicznym?
Lernen beginnen
CH2
Węglowodory łańcuchowe nasycone.
Lernen beginnen
alkany
Wzór ogólny alkanów.
Lernen beginnen
CnH2n+2
Wzór sumaryczny metanu.
Lernen beginnen
CH4
Wzór sumaryczny etanu.
Lernen beginnen
C2H6
Wzór sumaryczny propanu.
Lernen beginnen
C3H8
Wartościowość węgla w chemii organicznej.
Lernen beginnen
IV
Proces spalania, którego produktami są: CO2 i H2O.
Lernen beginnen
całkowite
Proces spalania, którego produktami są: CO i H2O.
Lernen beginnen
niecałkowite
Zdolnośc związku chemicznego do uczestniczenia w reakcjach chemicznych.
Lernen beginnen
reaktywność
Powoduje błędne ogniki na bagnach.
Lernen beginnen
metan
Mieszanina ciekłych węglowodorów zawierających w cząsteczce od 5 do 10 atomów węgla.
Lernen beginnen
benzyna
Podczas tego procesu długie łańcuchy węglowe w cząsteczkach ciekłych węglowodorów pękają i tworzą się łańcuchy krótsze.
Lernen beginnen
kraking
Gazy wypełniające butle gazowe.
Lernen beginnen
propan/butan
Główny składnik gazu ziemnego.
Lernen beginnen
metan
Stosowany jako gaz spieniający w np. piankach do golenia.
Lernen beginnen
propan
Liczba atomów węgla alkanów, które mają postać gazową.
Lernen beginnen
1-4
Liczba atomów węgla alkanów, które mają postać ciekłą.
Lernen beginnen
5-16
Liczba atomów węgla alkanów, które mają postać stałą.
Lernen beginnen
od 17
Wzór ogólny alkenów.
Lernen beginnen
CnH2n
Wzór ogólny alkinów.
Lernen beginnen
CnH2n-2
Związki organiczne węgla z wodorem, zawierające w cząsteczkach wiązania wielokrotne między atomami węgla.
Lernen beginnen
węglowodory nienasycone
Wiązania podwójne lub potrójne między atomami węgla występujące w cząsteczkach związków organicznych.
Lernen beginnen
wiązania wielokrotne
Węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierając jedno wiązanie podwójne między atomami węgla.
Lernen beginnen
alkeny
Węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierając jedno wiązanie potrójne między atomami węgla.
Lernen beginnen
alkiny
Wzór sumaryczny etenu.
Lernen beginnen
C2H4
Wzór sumaryczny propenu.
Lernen beginnen
C3H6
Reakcja łączenia się pojedynczych cząsteczek związku chemicznego w wielkocząsteczkowy produkt.
Lernen beginnen
polimeryzacja
Cząsteczka ulegająca poimeryzacji.
Lernen beginnen
monomer
Produkt polimeryzacji.
Lernen beginnen
polimer
Substancja umożliwiająca przebieg reakcji chemicznej i zwiększająca jej szybkość.
Lernen beginnen
katalizator
Inna nazwa etynu.
Lernen beginnen
acetylen
Inna nazwa etenu.
Lernen beginnen
etylen
Przyspiesza dojrzewanie owoców.
Lernen beginnen
eten/etylen
Wzór sumaryczny etynu.
Lernen beginnen
C2H2
Odbrwia się w obecności związków nienasyconych.
Lernen beginnen
woda bromowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.