Wirusy operon 2

 0    19 Datenblatt    NatalkaJackSparrow
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
klasyfikacja wirusów
Lernen beginnen
system sztuczny, bierze się pod uwagę kształt i wymiary wirionów, rodzaj materiału genetycznego oraz typ komórki, w której pasożytują.
Bakteriofagi (fagi)
Lernen beginnen
1. formy złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne 2. Ich materiałem genetycznym jest DNA lub RNA 3. Potrafią same uszkodzić ścianę komórkową, przy czym do komórki wnika jedynie materiał genetyczny wirusa. 4. Sąwirusami wyspecjalizowanymi (swoistymi), bo atakują wyłącznie jeden gatunek bakterii np. T4 atakuję E. coli.
Wirusy roślinne
Lernen beginnen
1. zwykle kształt pałeczkowaty 2. ich materiałem genetycznym jest niemal zawsze RNA 3. Nie potrafią same przedostać się przez ścianę komórkową, czekają na uszkodzenia mechaniczne 5. Objawy: mozaikowatość liści, plamki martwej plamki (nekrozje) bądź usychają całe pędy, nieprawidłowy wzrost lub zwijanie się liści (kędzierzawienie), nadmierny nienaturalny rozrost tkanek (narośla rakowe)
Wirusy zwierzęce
Lernen beginnen
1. bardziej zróżnicowane 2. zarówno DNA jak RNA 3. bywają bardzo wyspecjalizowane np. wirus żółtaczki zakaźnej 4. mogą się przenosić bezpośrednio z organizmu na organizm, drogą powietrzną lub za pomocą wektorów: much, komarów, kleszczy, pcheł, pluskw itp
wścieklizna
Lernen beginnen
Choroba przenoszona między zwierzętami w bezpośrednim kontakcie. Wirus rozwija się w mózgu, powoduje śmierć zwierzęcia w ciągu kilkunastu dni. Mało wyspecjalizowany wirus
pryszczyca
Lernen beginnen
Choroba bydła, objawia się owrzodzeniem pyska i racic. Bardzo łatwo się roznosi za pośrednictwem owadów lub bezpośredniego kontaktu
nosówka
Lernen beginnen
choroba ssaków drapieżnych, wirus rozwija się w płucach, w przewodzie pokarmowym lub w mózgu
myksomatoza
Lernen beginnen
śmiertelna choroba królików, poraża układ nerwowy
AIDS
Lernen beginnen
zespół nabytego upośledzenia odporności, wywołujący go wirus HIV atakuje białe krwinki człowieka, przenosi się drogą płciową lub za pośrednictwem zakażonej krwi, prowadzi do śmierci na skutek rozwoju chorób, które w niezainfekowanym organizmie byłyby bez problemu zwalczane
żółtaczka zakaźna
Lernen beginnen
typ A- przenosi się drogą pokarmową, typ B- wszczepienna, typ C- niewiele wiemy, prowadzi do uszkodzenia wątroby, najgroźniejszy jest typ B
zapalenie opon mózgowych
Lernen beginnen
wywoływane przez różne rodzaje wirusów przenoszone drogą bezpośredniego kontaktu lub przez kleszcze
grypa
Lernen beginnen
wywołana przez trzy podstawowe typy wirusów (ABC), często bywa mylona z rozmaitymi nieżytami, ma jednak znacznie poważniejszy przebieg i niekiedy może prowadzić do śmiertelnych powikłań
choroby wieku dziecięcego
Lernen beginnen
odra, ospa wietrzna, świnka, różyczka, paraliż dziecięcy (polio, choroba Heine-Medina)
inne chorobotwórcze twory organiczne
Lernen beginnen
wiroidy i priony
wiroid
Lernen beginnen
składa się z krótkiego odcinka jednoniciowego RNA, wywołują choroby cytrusów i ziemniaków
prion
Lernen beginnen
cząsteczka białka odpornego na wysoką temperaturę, mogą się przenosić z organizmu do organizmu, ulegają powielaniu, prawdopodobnie zmieniają naturę białek komórkowych tak, aby stały się kolejnymi prionami. Powodują choroby centralnego układu nerowego bydła (choroba "szalonych krów"), owiec, a także człowieka (choroba Creutzfeldta-Jacoba)
wirusologia
Lernen beginnen
nauka o budowie, reprodukcji, chorobotwórczości i właściwościach wirusów
pasożyty bezwzględne
Lernen beginnen
obligatoryjne
dziwaczna zdolność wirusów
Lernen beginnen
krystalizacja

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.