wirusy- operon 1

 0    22 Datenblatt    NatalkaJackSparrow
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wirusy
Lernen beginnen
1. nie mają budowy komórkowej, więc teoretycznie nie są organizmami 2. twory organiczne składające się wyłącznie z kwasu nukleinowego i białka (wyjątkowo mogą zawierać cząstkę tłuszczów) 3. Ich wielkość waha się od kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów 4. Pasożytują w komórkach organizmów prokariotycznych i eukariotycznych 5. Nie przeprowadzają samodzielnie żadnych procesów metabolicznych, a poza komórką nie mają żadnych funkcji życiowych 6. Powstały one z fragmentów DNA i RNA komórek prokariot
wirion
Lernen beginnen
pojedyncza, kompletna jednostka wirusa
budowa wirionu
Lernen beginnen
glikoproteina, materiał genetyczny, kapsyd, osłonka
kapsyd
Lernen beginnen
otoczka białkowa, pojedyncze kapsydy grupują się w większe jednostki kapsomery. Budowa białek, ich ułożenie i liczba kapsomerów są stałe i specyficzne dla danego wirusa (zakodowane w jego materiale genetycznym)
materiał genetyczny
Lernen beginnen
DNA albo RNA, nigdy oba równocześnie, różne formy: może być DNA jednoniciowy, albo dwuniciowy, albo RNA jednoniciowy, albo rzadziej dwuniciowy, czasem występuje w jednym wirionie kilka cząsteczek kwasu nukleinowego
osłonka
Lernen beginnen
występuje u wirusów np. HIV i grypy, jest białkowo-lipidowa, otacza kapsyd, tworzą ją elementy błony komórkowej gospodarza z dodatkiem glikoprotein wirusa
glikoproteiny
Lernen beginnen
rodzaj białek zawierających wbudowane cząsteczki cukrowe
kapsyd
Lernen beginnen
rózne formy, nadają kształt wirionowi
kształty kapsyd (wirionów)
Lernen beginnen
najbardziej typowe formy wielościenne (bryłowe) lub pałeczkowate z białkami spiralnie ułożonymi wokół nici kwasu nukleinowego, poza tym istnieje wirus bryłowy z otoczką i wirus bryłowo spiralny, który składa się z główki z DNA, ogonka i włókien
epidemia pryszczycy
Lernen beginnen
zdziesiątkowała stada hodowlane w Europie i Azji na przełomie XIX i XXw.
komórka
Lernen beginnen
-na własny użytek syntezuje i rozkłada związki organiczne - uwalnia lub magazynuje energię -wszystko pod kontrolą DNA
namnażanie się wirusów
Lernen beginnen
1. wirusy same się nie mnożą 2. wnikają do żywych komórek i tam się namnażają 3. wirus atakuje DNA komórki, dostarczając kwas nukleinowy z własną informacją genetyczną 4. komórka zaczyna produkować elementy składowe nowych wirionów
etapy infekcji
Lernen beginnen
etap ansorpcji, etap penetracji, etap replikacji, etap składania, etap uwalniania
etap ansorpcji
Lernen beginnen
-przyczepienie się faga do powierzchni bakterii -ściana komórkowa uniemożliwia natychmiastowe wtargnięcie do komórki - włókienko kurczliwe u nasady ogonka przebija ścianę komórkową, tworząc w niej mały kanalik
etap penetracji
Lernen beginnen
-przez kanalik do cytoplazmy wstrzykiwany jest tylko wirusowy DNA, kapsyd zostaje na zewnątrz (bakteriofagi) -wirusy atakujące rośliny i zwierzęta wnikają do komórki w całości i dopiero enzymy komórkowe trawią kapsyd, uwalniając kwas nukleinowy wirusa
etap replikacji
Lernen beginnen
-wirusowy DNA przejmuje kontrolę nad metabolizmem komórki -enzymy komórki zaczynają wykonywać genetyczne instrukcje wirusa dotyczące produkcji białek kapsydowych i powielania wirusowego DNA w wielu kopiach
etap składania
Lernen beginnen
-gdy w komórce znajdzie się dostateczna liczba białek wirusowych i odcinków DNA, zaczyna się samorzutne kompletowanie licznych, nowych wirionów, identycznych pod względem budowy i informacji genetycznej z wirusem, który zaatakował komórkę
etap uwolnienia
Lernen beginnen
- bakteria ulega rozerwaniu (lizie) albosamorzutnie wskutek wyniszczenia, albo przez enzymy lityczne rozkładające ścianę komórkową (kodowane przez DNA wirusa) - nowe wiriony mogą infekować kolejne bakterie
cykl lityczny
Lernen beginnen
cykl rozwojowy wirusa kończący się śmiercią (lizą) komórki gospodarza.
cykl lizogeniczny
Lernen beginnen
Czasem wirusowy DNA może zostać wklejony do DNA gospodarza. Wówczas wirus pozostaje w uśpieniu (prowirus) i w tym czasie może być przekazywany na drodze mitozy potomnym komórkom. Pod wpływem różnorodnych czynników, jak promieniowanie, temperatura lub osłabienie organizmu gospodarza, prowirus może z powrotem przyjąć formę zjadliwą i doprowadzić do lizy komórki.
nowotwór
Lernen beginnen
uaktywniwnie prowirusów może prowadzić do zmiany w funkcjonowaniu samej komórki. Niekiedy nie ginie, ale przekształca się, ale przekształca się nabierając cech komórki nowotworowej (transformacja nowotworowa).
zmienność wirusów
Lernen beginnen
często w trakcie powielania dochodzi do drobnych zmian, na przykład w ułożeniu czy budowie białek kapsydowych. Skutkiem tego jest duża zmienność niektórych form wirusa, szczególnie wirusów RNA, na przykład wirusa grypy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.