Word of a day #11

 0    38 Datenblatt    dominik550
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
faultless
Lernen beginnen
bezbłędny, nienaganny, doskonały
shuck sth off
She shucked off her clothes and jumped into the river.
Lernen beginnen
zdejmować coś
vivid
Lernen beginnen
żywy, barwny
haze over
The sky started to haze over during the afternoon.
Lernen beginnen
zamglić, pokryć się mgłą
invulnerable
Lernen beginnen
niezniszczalny, nienaruszalny, niepodatny
cut sb out of sth
Lernen beginnen
wyeliminować kogoś, wykluczyć z czegoś
pluck at sth
The little girl plucked at her mother's sleeve.
Lernen beginnen
szarpać za coś, skubać coś
affordable
They offer stylish jewellery at affordable prices.
Lernen beginnen
(o cenie) przystępny
hide sth away
Lernen beginnen
ukryć coś
firmness
Lernen beginnen
stanowczość, nieugiętość
lavish sth on sb/sth
She lavishes presents on her grandchildren.
Lernen beginnen
obdarowywać kogoś czymś, rozdawać
principal
Teaching is David's principal source of income.
Lernen beginnen
główny, zasadniczy
chicken out
Lernen beginnen
tchórzyć
to rebuff
He rebuffed all suggestions that he should leave.
Lernen beginnen
odtrącać, odrzucać
rub sth down
We rubbed the ceiling and walls down with sandpaper.
Lernen beginnen
oczyszczać coś
shut sth out
She tried to shut the incident out of her mind.
Lernen beginnen
odsuwać coś od siebie (np. myśl, wspomnienie)
to fuddle
I had a headache and my brain seemed fuddled.
Lernen beginnen
zamroczyć, odurzać
set sth against sth
Lernen beginnen
zestawić coś z czymś
slip out of sth
I slipped out of the uniform as soon as we got home.
Lernen beginnen
wyskoczyć z czegoś (z ubrania), szybko coś zdjąć
delectable
Lernen beginnen
wyśmienity, rozkoszny, smkakowity
salt sth away
Lernen beginnen
odkładać coś (np. pieniądze)
evident
Lernen beginnen
oczywisty, ewidentny
strike sb down
Lernen beginnen
powalić kogoś
swing by somewhere
I'll swing by your office on my way home, okay?
Lernen beginnen
wpaść (gdzieś) na chwilę
pocket-sized
Lernen beginnen
kieszonkowy
break in
Lernen beginnen
wtrącać się
to ridicule
Lernen beginnen
wyśmiewać się z kogoś, wykpiwać, szydzić
box sb/sth in
We were boxed in until the other driver came back.
Lernen beginnen
zablokować kogoś/coś
to trace
Lernen beginnen
wytropić, odnaleźć
hold onto/on to sth
She was a bit scared and she held onto his arm.
Lernen beginnen
trzymać się czegoś, przytrzymać się
to lecture
He began to lecture me for being late.
Lernen beginnen
dawać wykład komuś, pouczać
account (to sb) for sth
He has to account to his manager for his behaviour.
Lernen beginnen
odpowiadać za coś (przed kimś)
appreciable
Lernen beginnen
pokaźny, znaczny
shop around
I'm going to shop around for new winter boots after work.
Lernen beginnen
rozglądać się po sklepach
prevention
Lernen beginnen
zapobieganie
buckle up
Always buckle up your children, even for a short trip.
Lernen beginnen
zapiąć pasy bezpieczeństwa
to obtrude upon sb/sth
He didn't want to obtrude upon her privacy.
Lernen beginnen
narzucać się komuś
hand sth back
Lernen beginnen
zwracać coś

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.