das Wörterbuch Deutsch Minus Tschechisch

Deutsch - český jazyk

was Tschechisch:

1. co


Ukaž mi, co máš v levé ruce.
Mohl byste mi vysvětlit, co znamená PKO?
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Co děláš?
Já starčí nevím, co říct...
Řekni mi, co se stalo.

Tschechisch Wort "was"(co) tritt in Sätzen auf:

Einfach Deutsch

2. který