das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

sehr Holländisch:

1. hartstikke


hartstikke leuk
Meiden, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Jullie hebben deze overwinning eerlijk verdiend.

2. zeer


Zij is zeer mooi.
Esperanto is een levende taal, die zeer geschikt is voor internationale communicatie.
De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.
Precies om zulke redenen heeft men reeds overvloedig en zeer goed uit vele talen naar het Esperanto vertaald.
Ik houd zeer veel zowel van haar als van haar vriendje.
Hij was altijd bereid voor een gesprek en zeer verdraagzaam.
Eventueel zou het ook kunnen werken als je eerst zeer aandachtig de lijst zinnen doorloopt en daarna oefent met de 'typ'-methode.
Voor Esperanto zijn communicatiemiddelen zelfs nog meer nodig, omdat esperantisten zeer verspreid over de hele wereld wonen.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zeer goed werk afgeleverd.
Hij leerde zo snel Chinees, iedereen zegt dat hij zeer slim is, dat hij echt een taalknobbel heeft.
Als we maar eens ophielden met het proberen om gelukkig te zijn dan zouden we een zeer goed moment kunnen doorbrengen.
Hij is een zeer begrijpend persoon, samenleven met hem is echt gemakkelijk.
Een walnoot is goed voor je gezondheid, als je cholesterol niet zeer hoog is.
Voor jou weet ik het niet, maar voor mij is dat zeer zeer belangrijk.
Ik waardeer hem zeer!

Holländisch Wort "sehr"(zeer) tritt in Sätzen auf:

DUGA1. ow Kapitel 1