das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

einfallen auf Polnisch:

1. przychodzić na myślPolnisch Wort "einfallen"(przychodzić na myśl) tritt in Sätzen auf:

5.4. Lernen und Behalten - Übungsbuch
fryzjer, pociąg, kino, emocje
Słówka z tyłu rozdz. Rozdz. 21
Alles Klar 3, Kapitel 6
Wszystkie - rozdział 21

2. wymyślić


Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
wymyślić rozwiązanie
jeśli nie jesteś przygotowany na pomyłkę, nigdy nie będziesz w stanie wymyślić nic oryginalnego
Staram się wymyślić sposób, żeby, bez wydawania pieniędzy, mój pokój lepiej wyglądał.
Nie mogę wymyślić żadnego rozwiązania.
pomóż mi wymyślić co zrobić
Muszę wymyślić coś, żeby nie pójść do pracy.
wymyślić wymówkę
Każda drużyna musi wymyślić słowo, które pasuje do opisu.
Musisz wymyślić jakąś wymówkę.
Musimy wymyślić jakąś drogę ucieczki.
Gdyby Bóg nie istniał, trzeba by go było wymyślić.
Myślę, że nietrudno będzie wymyślić lepszy system.
Chciałbym umieć wymyślić, jak pokonać system.

Polnisch Wort "einfallen"(wymyślić) tritt in Sätzen auf:

Deutsch Aktuell artykuł Kultur
Słówka z lekcji DE
zajęcia dodatkowe

3. przychodzić do głowyPolnisch Wort "einfallen"(przychodzić do głowy) tritt in Sätzen auf:

NIEMIECKI PART 2 05.04
niemiecki koło1

4. wpadaćPolnisch Wort "einfallen"(wpadać) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki B1

5. przyjść na myślPolnisch Wort "einfallen"(przyjść na myśl) tritt in Sätzen auf:

NIEMIECKI cz.1