das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

geduldig auf Polnisch:

1. cierpliwy cierpliwy


Jeśłi nie będziesz cierpliwy, to nie skończysz pisać tej książki.
Musisz być cierpliwy, jeśli chcesz być instruktorem.
Musisz być bardziej cierpliwy w stosunku do Ani. To jeszcze dziecko.
mój nauczyciel jest cierpliwy
Jeśli chcesz być nauczycielem musisz być cierpliwy.
Jestem cierpliwy.
Musisz byc cierpliwy!
Jego brat jest bardziej cierpliwy od niego.
Obiad będzie gotowy za 15 minut - bądź cierpliwy!
1. No dalej, nie jestem taki cierpliwy. / 2. Byłeś bardzo cierpliwy, doceniam to. / 3. Bądź spokojny i cierpliwy, szczególnie w sprawach rodzinnych.
On jest bardzo cierpliwym, sprawiedliwym i tolerancyjnym człowiekiem.
On jest bardzo cierpliwym człowiekiem: może godzinami odpowiadać na pytania dzieci.
Jens jest cierpliwy wobec swoich dzieci.
Proszę bądź cierpliwy i poczekaj chwilę.
Nasz nauczyciel jest cierpliwy, nawet jak zadajemy mu głupie pytania.

Polnisch Wort "geduldig"(cierpliwy) tritt in Sätzen auf:

01. Charakter und Eigenschaften (4A)
Positiven und negativen Eigenschaften
Cechy charakteru + dane personalne
Człowiek - Dobre cechy charakteru
Świat po II wojnie światowej (matura – poziom rozs...

2. cierpliwie cierpliwie


Susan cierpliwie sie spytala: Kto to jest?
Czekała na niego cierpliwie.

Polnisch Wort "geduldig"(cierpliwie) tritt in Sätzen auf:

Cechy charakteru, wygląd, stan cywilny
zawody i osobowość członkowie rodziny
nowe z zadania domowego 31 marca
Szkoła i przedmioty szkolne
gefuhle und emotionen