das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

umsetzen auf Polnisch:

1. wdrożyć


Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.
Musimy wdrożyć nowe zasady.

Polnisch Wort "umsetzen"(wdrożyć) tritt in Sätzen auf:

niemiecki opel
12/05/2020 op

2. realizować


realizować czek
Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.
Łatwiej snuć plany niż je realizować.

Polnisch Wort "umsetzen"(realizować) tritt in Sätzen auf:

Równouprawnienie - słownictwo niemieckie/ Gleichbe...
Deutsche Wirtschaft 06.04.2017
Niemieckie czasowniki zaawansowane
Korki 25.02 itp

3. stosować


Lekarz mówi, że ten krem należy stosować co wieczór.
Ostatnio zacząłem stosować dietę.

Polnisch Wort "umsetzen"(stosować) tritt in Sätzen auf:

Automatisierung und Rationalisierung der Arbeit – ...

4. wprowadzić w życiePolnisch Wort "umsetzen"(wprowadzić w życie) tritt in Sätzen auf:

Neues Gesetz fürs Klima