das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

umsetzen auf Polnisch:

1. realizować


realizować czek
Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.
Łatwiej snuć plany niż je realizować.

Polnisch Wort "umsetzen"(realizować) tritt in Sätzen auf:

Równouprawnienie - słownictwo niemieckie/ Gleichbe...
Deutsche Wirtschaft 06.04.2017

2. stosować


Lekarz mówi, że ten krem należy stosować co wieczór.
Ostatnio zacząłem stosować dietę.

Polnisch Wort "umsetzen"(stosować) tritt in Sätzen auf:

Automatisierung und Rationalisierung der Arbeit – ...
Deutsch | 5.01.2018

3. wdrożyć


Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.
Musimy wdrożyć nowe zasady.

Polnisch Wort "umsetzen"(wdrożyć) tritt in Sätzen auf:

niemiecki opel
12/05/2020 op