das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

umstellen auf Polnisch:

1. przestawiaćPolnisch Wort "umstellen"(przestawiać) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki tworzące czas przeszły z czasownikiem h...
FAMILIE UND ALLTAG - Mein Zuhause
czas zwrotne + kilka innych wyr
Wetter und Kleidung part 3
Słówka z 4 działu

2. otaczać


EDGE ​ to form a line around the edge of something otaczać [often passive] The fields are bordered by tall trees.
otaczać się artystami

Polnisch Wort "umstellen"(otaczać) tritt in Sätzen auf:

Wo ist Sina letzte Wörter
WO IST SINA?

3. zmieniać


zmieniać zdanie
zmieniamy zmienialiśmy będziemy zmieniać
zmieniać przyzwyczajenia
Jak często należy zmieniać szczotkę do zębów?
Z wiekiem malarzowi może zmieniać się styl.
Ona nie zwykła zmieniać zdania.
To jest właśnie fenomen Ameryki - że Ameryka może się zmieniać.
Trzeba ci wiedzieć, że nie lubię zmieniać przyzwyczajeń.

Polnisch Wort "umstellen"(zmieniać) tritt in Sätzen auf:

restauracja i jedzenie
Aktiv und fit