das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

wenig in Vietnamesisch:

1. ít


ít cơm
Bạn có thể đưa tôi một ít đường không? "Đây này bạn".
Anh tin hay không tin, điều đó ít quân trọng đối với tôi.
Có ít nhất năm người trên đoàn tầu.
Kẻ nói nhiều thường làm ít.
Tôi sẽ mất không ít hơn 10 giờ để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Không ít người Mỹ thích xu-si.
Còn rất ít giấy thừa.
Văn hóa vũng như mứt quả: ta càng có ít, ta càng phết nhiều.
Tôi đưa cho anh ấy số tiền ít ỏi mà tôi có.
Ông ấy cho chúng tôi không chỉ quần áo, mà còn cả một ít tiền.
Người nghèo không phải là người có quá ít mà là người muốn quá nhiều.
Cần ít thời gian để tìm ra lời giải cho câu đố.
Nếu bạn không thể gửi video vì nặng, ít nhất hãy chỉ ra đường link.
Cô ấy ít khi, có thể chưa bao giờ đi ngủ trước 11 giờ.