das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

approve auf Polnisch:

1. zatwierdzaćPolnisch Wort "approve"(zatwierdzać) tritt in Sätzen auf:

emergency managmebt mass events
kartkówka nr 1 semestr 5
prawniczy 2 banking
emergency management
SŁÓWKA - randomowe

2. pochwalaćPolnisch Wort "approve"(pochwalać) tritt in Sätzen auf:

Kartkówka nr 2 (otoczenie, czasowniki, inne słowa)
Personality, emotions, attitude
Słówka celebrity/verbs Unit 2
task 1 and 2 quiz
słowotwórstwo cz. 1 (1-40)

3. akceptować


zaakceptować ugodę
ciężko zaakceptować tę sytuację

Polnisch Wort "approve"(akceptować) tritt in Sätzen auf:

Nicholas Nickleby module 7E
Cambridge First certyficate
Unit 1 Listening SB p. 12
rozdział pierwszy

4. aprobowaćPolnisch Wort "approve"(aprobować) tritt in Sätzen auf:

2000 słówek - litera "a"
popularne slowka (A)
Actions Czynności
Słownik ISEL - A
on Couples therapy

5. zgadzać się


zgadzać się z kimś
zgadzać się z kimś, np. w tym punkcie zgadzam się z Panem

Polnisch Wort "approve"(zgadzać się) tritt in Sätzen auf:

Najtrudniejsze słowa unit 1
unit check 3

6. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polnisch Wort "approve"(popierać) tritt in Sätzen auf:

Zębala - PRZYIMKI - prepositions
Slowka dzial 1
Różne słówka

7. aprobować cośPolnisch Wort "approve"(aprobować coś) tritt in Sätzen auf:

angielski czlowiek
daria ang 47