das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

employee auf Polnisch:

1. pracownik pracownik


Wszystkim naszym pracownikom przysługują 2 dni urlopu miesięcznie.
Jest pracownikiem biurowym.
Mój pracownik jest bardzo kulturalny.
Pracownik sklepu nie mógł iść na przyjęcie, bo nie skończył pracy.
pracownik umysłowy, pracownik fizyczny
Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na osiągnięciach naszych pracowników.
Pracodawca i pracownik zawierają niniejszym umowę o pracę.
Dyrektor zgromadził wszystkich pracowników.
Do Norwegii przybywa coraz więcej pracowników z zagranicy.
pracownika, który zostaje wynajęty do wykonywania pracy
większość pracowników w mojej spółce jest zatrudniona na cały etat
Volkswagen ma 580 tysięcy pracowników
byłam "pracownikiem" w firmie, która do "worków" zbierała wszystkie wypisane "markery"
Zarząd spółki musiał zwolnić 10% pracowników.
Płacimy naszym pracownikom jedne z najwyższych płac w tym przemyśle.

Polnisch Wort "employee"(pracownik) tritt in Sätzen auf:

PRACA - szukanie pracy, praca dorywcza
Praca - Employment and the Job Market
Words liable to be cofused - słowa pomieszane
New Matura Solution Intermediate u. 3
Matura Solutions Upper-Intermediate, Unit 2

2. zatrudniony zatrudniony


Przez zeszłe 3 lata był zatrudniony jako strażak.
być zatrudnionym [u kogoś] jako sekretarka

Polnisch Wort "employee"(zatrudniony) tritt in Sätzen auf:

Łukasz - work - chapter 1A
Zawody, czynności, miejsca, zatrudnienie, ludzie i...
the power of tourism i inne
angielski kartkówka przymiotniki i zwroty związane...
UNIT 4: KEEP UP THE GOOD WORK!

3. osoba zatrudniona osoba zatrudnionaPolnisch Wort "employee"(osoba zatrudniona) tritt in Sätzen auf:

Unit 3 : Making a Living
Dorota 15th April 2016
work and play
My business English

4. pracownik pracownica pracownik pracownicaPolnisch Wort "employee"(pracownik pracownica) tritt in Sätzen auf:

Nic nie umiem lolz

5. pracobiorca pracobiorcaPolnisch Wort "employee"(pracobiorca) tritt in Sätzen auf:

Translator- boss and employee
sztuka, teatr, literatura, zawody
Angielski zawodowy
work vocabulary NEF
FOCUS 3 UNIT 1

6. zatrudnić zatrudnić


Zamierzamy zatrudnić pięć nowych osób.
Oczywiście, zawsze chcemy zatrudnić najlepszą osobę.
Pani "Emilii" nikt nie chce "zatrudnić", więc zdenerwowana "pluje" na wszystkich
Ta firma zamierza zatrudnić 20 pracowników.
Nikt nie chce go zatrudnić
Postanowiliśmy zatrudnić ludzi zdolnych, niezależnie od ich doświadczenia.
Co mam z nim zrobić? Zatrudnić go?

Polnisch Wort "employee"(zatrudnić) tritt in Sätzen auf:

sprawdzian na wtorek