das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

influence auf Polnisch:

1. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Polnisch Wort "influence"(wpływ) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 650...
Starland 2 4c, 4d, 4e, 4f, 4g (od 4c do końca modu...
Zdrowy styl życia (słownictwo A)
Branża miodowa i pozostałe wyrażenia
angielski wygląd zewnętrzny

2. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polnisch Wort "influence"(wpływać) tritt in Sätzen auf:

10.09.10 great briton (Grzankowska)
New oxford Gimnazjum Expert - Świat przyrody
Repetytorium unit 1 - człowiek 4
Kartkówka 50 słówek angielski
1. Banking Vocabulary - Revision

3. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Polnisch Wort "influence"(mieć wpływ) tritt in Sätzen auf:

Angielski dla Leśnika cz.2
Kartkowka Slowka unit 13
Angielski-Kartkówka 1
moje angielskie słowa
świat przyrody

4. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Polnisch Wort "influence"(wpłynąć) tritt in Sätzen auf:

Cz 2 MEdyk IV LO
katkówka part 2.
słówka na sprawdzian
słownictwo do matury
Moja pierwsza lekcja

5. wpłynąć naPolnisch Wort "influence"(wpłynąć na) tritt in Sätzen auf:

Smart Time 3 Unit 8c-8g
unit 8 ciąg dalszy
kulka sprawdzian je...
Moja pierwsza lekcja
Smart time 3 Unit 8

6. wpływać na kogośPolnisch Wort "influence"(wpływać na kogoś) tritt in Sätzen auf:

Słówka dział 7 English Explorer
książka VOICES 2: UNIT 4
fashion victims
Wordlist unit 1
unit 6 insight

7. wpływać na cośPolnisch Wort "influence"(wpływać na coś) tritt in Sätzen auf:

sport i ogólne słówka
Czasowniki po angielsku
ang zawodowy

8. oddziaływaćPolnisch Wort "influence"(oddziaływać) tritt in Sätzen auf:

Sprawdzian z angielskiego

9. oddziaływaniePolnisch Wort "influence"(oddziaływanie) tritt in Sätzen auf:

Centrum i rozwój 5
wykład egipt001
Wakacje 2018+2019
angielski wer

10. influence


She has a lot of influence on her brother.
The mass media have a great influence on today's society

Polnisch Wort "influence"(influence) tritt in Sätzen auf:

Angielski techniczny w IT (vol-1)
English matter 11.2019

11. wpływać naPolnisch Wort "influence"(wpływać na) tritt in Sätzen auf:

Świat przyrody 1

12. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Polnisch Wort "influence"(mieć wpływ na) tritt in Sätzen auf:

unit 3 klasa 8
lekcja 08/04/15

13. wpływ wpływaćPolnisch Wort "influence"(wpływ wpływać) tritt in Sätzen auf:

kartkówka 15.05