das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

sixteen auf Polnisch:

1. szesnaście


Mam szesnaście lat.
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
Widzę szesnaście komputerów.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
W przyszłym miesiącu będę miał szesnaście lat.
Tylko szesnaście procent nauczycieli w tej szkole to kobiety.

Polnisch Wort "sixteen"(szesnaście) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 3 (postacie, liczebniki, kształty)
Incredible English klasa 2 lekcja 1
Julcia angielski klasa 2 powtórka
unit 0 colours and numbers
Maks - Klasa 2 - 01