das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

tear auf Polnisch:

1. łza łza


Zalała się łzami, gdy to usłyszała
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.

Polnisch Wort "tear"(łza) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 600...
lekturka - the Lion & the Mouse 4
my matura succes uczucia i emocje
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings an...
SLOWNICTWO 39 (GRUDZIEN 2014)

2. rozerwać rozerwaćPolnisch Wort "tear"(rozerwać) tritt in Sätzen auf:

Angielski z książek: 51-100
Can't dance Lisa Stansfield
special days unit 5
reklama 21_10_2014
czasowniki nieregularne

3. rozrywaćPolnisch Wort "tear"(rozrywać) tritt in Sätzen auf:

Rozdział 3C - dążenie do celu
THE TEETH. DESIGN AND FUNCTION.
czasowniki nieregularne -tłumaczenie
Asystentka stomatologiczna 1
The Teeth - 11.09.21

4. rozdarciePolnisch Wort "tear"(rozdarcie) tritt in Sätzen auf:

Facts and opinions about britain
matura masters intermediate unit 4
Unit 4 Zakupy i usługi
Unit 2 Paramedics
MEDICAL, skin

5. rozdzieraćPolnisch Wort "tear"(rozdzierać) tritt in Sätzen auf:

czasowniki 2 elector.pl
Substancje i materiały
Book chapter 1
1000 najczęstszych czasowników
Lekcja - 10/6

6. drzeć


gałęzie drzewa przestały drżeć
1. Ręce mogą mi drżeć, jednak mam silne serce. / 2. Drżyj na mój widok!

Polnisch Wort "tear"(drzeć) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo maturalne z j. angielskiego
ClickOn3, unit 6 Maciek T
czasowniki nieregularne
NEF - unit 2
Straightforward, Units 10-12

7. podrzećPolnisch Wort "tear"(podrzeć) tritt in Sätzen auf:

pakuj walize pieńćtysjency
słownictwo 5a i 5b

8. pęknięcie


Pewien lekarz z Brazylii powiedział, że nigdy nie widział, żeby pacjent przeżył pęknięcie tętnicy szyjnej.
pęknięcie na tym zamarzniętym jeziorze

Polnisch Wort "tear"(pęknięcie) tritt in Sätzen auf:

Angielski fizjoterapia

9. rwaćPolnisch Wort "tear"(rwać) tritt in Sätzen auf:

irregular verbs

10. zerwać


Zdecydowaliśmy się zerwać.
Kiedy już zaczniesz palić, jest ci bardzo trudno zerwać z tym okropnym nawykiem.
Jak mam zerwać z nim znajomość?

Polnisch Wort "tear"(zerwać) tritt in Sätzen auf:

koło - 3 semestr
Module 5: Well-being

11. rozedrzeć12. wyrywaćPolnisch Wort "tear"(wyrywać) tritt in Sätzen auf:

Wham - Last Christmas słówka

13. odrywać14. naderwaćPolnisch Wort "tear"(naderwać) tritt in Sätzen auf:

sporty i zainteresowania

15. zerwaniePolnisch Wort "tear"(zerwanie) tritt in Sätzen auf:

Fizjoterapia unit1

16. łzawienie17. drżeć


gałęzie drzewa przestały drżeć
1. Ręce mogą mi drżeć, jednak mam silne serce. / 2. Drżyj na mój widok!

Polnisch Wort "tear"(drżeć) tritt in Sätzen auf:

te jebane czasownikiiiheb r rnejejej😡😡😡
słówka angielski