wykład czwarty i piąty

5  1    38 Datenblatt    hannibaal
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
cztery części komórki
Lernen beginnen
jadro, mitochondrium, golgiego, siateczka
budowa mitochondrium
Lernen beginnen
błona wewnętrzna i zewnętrzna, grzebień, macierz
schemat cząstki DNA
Lernen beginnen
Guanina i Cytozyna, Tymina i Adenina
porządek DNA
Lernen beginnen
helisa, nukleosom, solenoid, chromatyda
Nukleotyd czy nukleosom?
Lernen beginnen
nukleosom
Nukleotyd czy nukleosom?
Lernen beginnen
nukleotyd
chromatyna czy chromatyda?
Lernen beginnen
chromatyda
chromatyna czy chromatyda?
Lernen beginnen
chromatyna
reguła komplementarności
Lernen beginnen
a to gucia auto
dwa etapy ekspresji genu
Lernen beginnen
transkrypcja i translacja
fazy cyklu komórkowego
Lernen beginnen
interfaza g1, s, g2, mitoza
fazy mitozy
Lernen beginnen
profesor prometeusz matkuje annie telefonicznie cytując
fazy replikacji
Lernen beginnen
helikaza, polimeraza, primer, okazaki, ligaza
rodzaje RNA
Lernen beginnen
mRNA, tRNA, rRNA, snRNA
różni DNA od RNA
Lernen beginnen
ryboza, jedna nić, uracyl
transkrypcja DNA
Lernen beginnen
DNA, RNA, mRNA, tRNA
cechy kodu genetycznego
Lernen beginnen
trójkowy, zdegenerowany, jednoznaczny, niezachodzący, bezprzecinkowy, uniwersalny
ile kodonów, ile aminokwasów
Lernen beginnen
64 kodony, 20 amino
faza G1
Lernen beginnen
wzrost komórki
faza S
Lernen beginnen
synteza DNA
faza G2
Lernen beginnen
przygotowanie wrzeciona
faza G zero
Lernen beginnen
odpoczynek
profaza
Lernen beginnen
rozpad jąderka i otoczki
metafaza
Lernen beginnen
chromosomy na równiku
anafaza
Lernen beginnen
biegunowanie na mikrotubullach
telofaza
Lernen beginnen
odbudowa otoczki
cytokineza
Lernen beginnen
bruzda podziałowa
kontrolują cykl komórkowy
Lernen beginnen
kinazy i cykliny
geny pobudzające cykl komórkowy
Lernen beginnen
protoonkogeny
geny hamujące cykl komórkowy
Lernen beginnen
geny supresorowe
podział redukcyjny jądra
Lernen beginnen
mejoza
kiedy crossing over
Lernen beginnen
profaza mitozy
efekt mitozy
Lernen beginnen
cztery gamety
czynniki transkrypcyjne
Lernen beginnen
białka uczestniczące w transkrypcji
słoneczko kodonowe tyrozyny
Lernen beginnen
UAU UAC
etapy translacji
Lernen beginnen
elongacja i termincja
kodony stop
Lernen beginnen
Ukraina Atakuje i Ginie UAA UAG UGA
regulacja ekspresji genów
Lernen beginnen
aktywatory i represory

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.