Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

 0    28 Datenblatt    svenska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
2 kryteria grupowania zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych jednorazowym użyciem/używaniem subs. psychoaktywnych
Lernen beginnen
1. rodzaj używanej substancji 2. obraz kliniczny zaburzenia
politoksykomania
Lernen beginnen
używanie naraz kilku substancji psychoaktywncych
najczęściej zażywane substancje w UE
Lernen beginnen
przetwory konopi, amfetamina, ecstasy
ostre zatrucia
Lernen beginnen
przemijający stan psychiczny i fizyczny, który powstaje na skutek użycia substancji psychoaktywnej i przejawia się w postaci zaburzeń świadomości, przyspieszenia lub spowolnienia dynamiki przebiegu różnych procesów psychicznych, zaburzeń ilościowych i jakościowych zmian w zakresie postrzegania, rozumienia...
jaki charakter może mieć stan ostry?
Lernen beginnen
niepowikłany-występują objawy o nasileniu odpowiadającym użytej dawce, powikłany- gdy wystąpią dodatkowe objawy somatyczne, majaczenia, drgawki, śpiączka
zespół ostrego zatrucia spowodowanego alkoholem - objawy ogólne + konieczne
Lernen beginnen
charakteryzuje się agresją, kłótliwością, rozhamowaniem, chwiejnością emocjonalną, zaburzeniam sądzenia i uwagi + jeden z: chwiejność chodu, trudności z utrzymaniem postawy stojącej, oczopląs, bełkotliwa mowa, przekrwienie twarzy/spojówek
czym patologiczne zatrucie alkoholem różni się od zespołu ostrego zatrucia spowodowanego alkoholem
Lernen beginnen
do wszystkich objawów dochodzi jeszcze gwałtowna agresja słowna lub fizyczna nietypowa dla stanu trzeźwości
opioidy a opiaty
Lernen beginnen
opioidy-substancje działające stymulująco w stosunku do receptorów opioidowych, opiaty-środki wyrabiane z maku lekarskiego; oba są morfinopodobne
jak działają opioidy i opiaty?
Lernen beginnen
oszałamiająco ->uspokajająco, nasennie, przeciwbólowo
ostre zatrucie opioidami
Lernen beginnen
apatia, zahamowaniu ruchu aż do skamienienia, obniżenie zdolności do koncentracji uwagi i adekwatnej oceny związków między zdarzeniami + poczucie ociężałości, bełkotliwa mowa
stan ostrego zatrucia barbituranami
Lernen beginnen
zaburzenia świadomości-od przymglenia do śpiączki, spowolnienie psychoruchowe, nadmierne uspokojenie
co jest silniejsze amfa czy kokaina?
Lernen beginnen
AMFA AMFA FETA FETA <ja pierdolę, siada mi na mózg>
ostre zatrucia substancjami stymulującymi
Lernen beginnen
nadmierna czujność i podejrzliwość, znaczna chwiejność emocjonalna+kłótliwość i agresywność, iluzje wzrokowe
źródła środków halucynogennych w przyrodzie
Lernen beginnen
rośliny psiankowate, grzyby, ziarna agaw, końcówki liści kaktusów
substancje syntetyczne należące do grupy indoloalkiloamin
Lernen beginnen
LSD, psylocybina, psilocin
substancje syntetyczne należące do grupy fenyloetyloamin
Lernen beginnen
MDMA, fencyklidyna
obraz kliniczny ostrego zatrucia substancjami halucynogennymi
Lernen beginnen
omamy słuchowe, wzrokowe i dotykowe (znaczne pobudzenie seksualne), lęk, przerażenie, chwiejność nastroju, depersonalizacja, derealizacja, pobudzenie psychoruchowe, kołatanie serca, pocenie się
objawy ostrego zatrucia lotnymi rozpuszczalnikami
Lernen beginnen
przypominają zatrucie alkoholem, ożywienie, podniecenie, podekscytowanie, poczucie swobody, siły, zamglone widzenie, brzęczenie w uszach
nadużywanie substancji psychoaktywnych
Lernen beginnen
nieprzystosowawczy wzorzec używania substancji, który prowadzi do istotnego upośledzenia lub cierpienia, wyrażającego się przynajmniej 3 z objawów: 1. zażywanie subst. powoduje zaniedbanie w wypełnianiu obowiązków 2. używanie subst. w syt., w których jest to fizycznie niebezpieczne 3. powtarzające się problemy natury prawnej 4. kontynuowanie zażywania środka pomimo powtarzających się problemów interpersonalnych i towarzyskich
schemat rozwoju alkoholizmu wg Jellinka - 4 fazy
Lernen beginnen
1. stadium przedalkoholowe 2. stadium zwiastunów 3. stadium ostre 4. stadium przewlekłe
na czym polega zależność psychiczna?
Lernen beginnen
obsesyjne dążenie do użycia środka w celu osiągnięcia oczekiwanych doznań emocjonalnych i umysłowych
na czym polega zależność fizyczna?
Lernen beginnen
kompulsyjne sążenia do użycia substancji, utrata kontroli nand jej zażywaniem, pojawienie się zespołu abstynencyjnego
dlaczego nieleczone majaczenie drżenne może prowadzić do śmierci?
Lernen beginnen
z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, zaburzeń elektrolitowych i infekcji
paranoja alkoholowa
Lernen beginnen
przede wszystkim urojenia niewiary małżeńskiej
zespół amnestyczny Korsakowa
Lernen beginnen
zaburzenia STM, poczucia czasu i następstwa zdarzeń, upośledzona zdolność do uczenia się nowego materiału, bierność, apatia, brak inicjatywy
encefalopatia Wernickiego
Lernen beginnen
rozległe zaburzenia STM, zaburzenia świadomości i psychoruchowe: osłupienie/podniecenie
typ I alkoholizmu
Lernen beginnen
uwarunkowany środowiskowo, początek po 25rż, okresowe używanie alkoholu z długimi przerwami
typ II alkoholizmu
Lernen beginnen
uwarunkowany genetycznie, przede wszystkim u mężczyzn, objawy uzależnienia przed 25rż, piją systematycznie bez większych przerw, nasilone zachowania antyspołeczne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.