Zestaw 2

 0    70 Datenblatt    fantomas77
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w domu
Jestem w domu.
Lernen beginnen
zu Hause
Ich bin zu Hause.
mieć
Masz to w domu.
Lernen beginnen
haben
Du hast es zu Hause.
niestety
Ona to niestety ma.
Lernen beginnen
leider
Sie hat es leider.
dla
Mam to dla Piotra.
Lernen beginnen
für
Ich habe es für Piotr.
lecz
On ma to nie w Berlinie, lecz w Hamburgu.
Lernen beginnen
sondern
Er hat es nicht in Berlin, sondern in Hamburg.
naturalnie, oczywiście
On oczywiście tego nie ma
Lernen beginnen
natürlich
Er hat es natürlich nicht.
kiedy?
Kiedy coś piszesz?
Lernen beginnen
wann?
Wann schreibst du etwas?
uczyć się
Czy uczysz się niemieckiego?
Lernen beginnen
lernen
Lernst du Deutsch?
przychodzić, przyjeżdżać, przybywać; pochodzić
On pochodzi z Polski.
Lernen beginnen
kommen
Er kommt aus Polen.
po co?
Po co tego potrzebujesz?
Lernen beginnen
wozu?
Wozu brauchst du es?
jak często?
Jak często pracujesz?
Lernen beginnen
wie oft?
Wie oft arbeitest du?
być
Jestem z Polski
Lernen beginnen
sein
Ich bin aus Polen.
teraz
Czy ona jest teraz miła?
Lernen beginnen
jetzt
Ist sie jetzt nett?
znać
Znasz Piotra?
Lernen beginnen
kennen
Kennst du Piotr?
z
Jestem z Wlenia.
Lernen beginnen
aus
Ich bin aus Wleń.
dlaczego?
Dlaczego ona jest miła?
Lernen beginnen
warum?
Warum ist sie nett?
miły, miła, miłe, mili
On jest zawsze miły.
Lernen beginnen
nett
Er ist immer nett.
sam, sama, samotny, samotna
Ona jest zawsze sama.
Lernen beginnen
allein, alleine
Sie ist immer allein.
zawsze
Zawsze jesteś miły.
Lernen beginnen
immer
Du bist immer nett.
nie
On nie potrzebuje tego.
Lernen beginnen
nicht
Er braucht es nicht.
nie
Nie, dziękuję.
Lernen beginnen
nein
Nein, danke.
już nie (a przedtem tak); nie więcej
Już nie potrzebuję tego
Lernen beginnen
nicht mehr
Ich brauche es nicht mehr.
tak
Tak, potrzebuję to.
Lernen beginnen
ja
Ja, ich brauche es.
jak?
Jak często on pracuje?
Lernen beginnen
wie?
Wie oft arbeitet er?
nieprawdaż?, prawda?, nie?; nieprawda
Rozumiesz to, prawda?
Lernen beginnen
nicht wahr
Du verstehst es, nicht wahr?
potrzebować
Potrzebujesz coś?
Lernen beginnen
brauchen
Brauchst du etwas?
pytać
Pytamy Annę
Lernen beginnen
fragen
Wir fragen Anna.
robić
Dlaczego on to robi?
Lernen beginnen
machen
Warum macht er es?
ale
Ale dlaczego?
Lernen beginnen
aber
Aber warum?
gdzie?
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
wo?
Wo wohnst du?
skarżyć się, poskarżyć się (na coś lub na kogoś)
Nie wiem na co się skarżysz.
Lernen beginnen
sich beschweren über + biernik
Ich weiß nicht, worüber du dich beschwerst.
ubiegać się(o coś); aplikować o pracę
Lernen beginnen
sich bewerben um + biernik
błądzić, zabłądzić
Lernen beginnen
sich verirren
bronić się, obronić się
Lernen beginnen
sich verteidigen
zastanawiać się, zastanowić się
Lernen beginnen
sich fragen
decydować się, zdecydować się (na coś lub na kogoś)
Lernen beginnen
sich entscheiden für + biernik
właściwy, właściwie
Nie wiem, czy właściwie się już umyłeś.
Lernen beginnen
eigentlich
Ich weiß nicht, ob du dich eigentlich schon gewaschen hast.
dotychczas, do tej pory, do teraz, dotąd
Lernen beginnen
bisher
normalny, normalnie
Lernen beginnen
normal
nawet
Lernen beginnen
sogar
prawdopodobny, prawdopodobnie
Lernen beginnen
wahrscheinlich
ciągły, ciągle, wciąż
Lernen beginnen
ständig
trudny, trudno, ciężki, ciężko(wyłącznie w sensie przenośnym np. ciężki dzień)
Lernen beginnen
schwierig
bo, ponieważ(nie zmienia szyku zdania po nim!)
Lernen beginnen
denn
jakoś
Lernen beginnen
irgendwie
gdzieś
Lernen beginnen
irgendwo
łatwy,łatwo, lekki, lekko
Lernen beginnen
leicht
mniej więcej, około
Lernen beginnen
ungefär
z lewej strony, po lewej stronie, na lewo, w lewo
Ja mam swój komputer po lewej stronie, a ty masz swój komputer po prawej stronie.
Lernen beginnen
links
Ich habe meinen Computer links und du hast deinen Computer rechts.
z prawej strony, po prawej stronie, na prawo, w prawo
Lernen beginnen
rechts
z przodu
Lernen beginnen
vorn, vorne
z tyłu
Tomek stoi z tyłu, ale jego przyjaciółka siedzi z przodu.
Lernen beginnen
hinten
Tomek steht hinten, aber seine Freundin sitzt vorne.
na dole
Lernen beginnen
unten
na górze
Lernen beginnen
oben
przed tym/nim/nią
Lernen beginnen
davor
za tym/nim/nią
Lernen beginnen
dahinter
nad tym/nim/nią
Lernen beginnen
darüber
pod tym/nim/nią
Lernen beginnen
darunter
odebrać, odbierać
Odbieracie/odbierzecie nas.
Lernen beginnen
abholen + biernik
Ihr holt uns ab.
zamknąć, zamykać
Ania zamyka/zamknie szafę
Lernen beginnen
zumachen + biernik
Ania macht den Schrank zu.
otworzyć, otwierać
Otwieramy/otworzymy to lekarstwo.
Lernen beginnen
aufmachen + biernik
Wir machen das Medikament auf.
wziąć ze sobą, brać ze sobą
Nie bierzesz/nie weźmiesz mnie ze sobą.
Lernen beginnen
mitnehmen + biernik
Du nimmst mich nicht mit.
zaprosić, zapraszać
Nie zapraszamy/nie zaprosimy jej.
Lernen beginnen
einladen + biernik
Wir laden sie nicht ein.
dzwonić (do kogoś używając telefonu)
Zadzwonię do Ciebie nie w poniedziałek, tylko we wtorek.
Lernen beginnen
dzwonić (do kogoś używając telefonu) Deutsch
anrufen + biernik
Ich rufe dich nicht am Montag, sondern am Dienstag an.
następny, nastepna, nastepne, następnie
Lernen beginnen
nächster, nächste, nächstes, nächste
na końcu, w końcu
Lernen beginnen
schließlich
częściowo
Lernen beginnen
teilweise
jednoczesny, jednocześnie
Lernen beginnen
gleichzeitig
nagle
Lernen beginnen
plötzlich
osobisty, osobiście
Lernen beginnen
persönlich

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.