Zestaw 7

 0    71 Datenblatt    fantomas77
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z kim?
Lernen beginnen
mit wem?
mieć pozwolenie, móc, mieć prawo
Wolno mi./Mnie to wolno.
Lernen beginnen
dürfen
Ich darf es.
mieć polecenie, mieć powinność, mieć coś zrobić(wyraża powinność graniczącą z koniecznością)
Powinienem/Mam to zrobić.
Lernen beginnen
sollen
Ich soll es machen.
krótki, krótka, krótkie, krótko
Lernen beginnen
kurz
Czy mogę Cię zapytać?
Lernen beginnen
Darf ich dich fragen?
brać/wziąć prysznic
Gdzie on może(gdzie mu wolno) wziąć prysznic?
Lernen beginnen
duschen
Wo darf er duschen?
powiedzieć, mówić
Czy mam to powiedzieć?
Lernen beginnen
sagen
Soll ich es sagen?
długi, długa, długie, długo
Lernen beginnen
lang, lange
palić papierosy
Jej nie wolno palić
Lernen beginnen
rauchen
Sie darf nicht rauchen.
parkować, zaparkować
Wolno mi tu parkować
Lernen beginnen
parken
Ich darf hier parken.
siedzieć, posiedzieć(ale NIE "siadać")
Czy wolno mi tu siedzieć?
Lernen beginnen
sitzen
Darf ich hier sitzen?
tracić, stracić; gubić, zgubić, przegrać, przegrywać
Masz tego nie zgubić.
Lernen beginnen
verlieren
Du sollst es nicht verlieren.
zostać, pozostać, zostawać, pozostawać
Ona ma tu zostać.
Lernen beginnen
bleiben
Sie soll hier bleiben
kąpać się, wykąpać się
Możesz(wolno Ci) się jutro wykapać.
Lernen beginnen
baden
Du darfst morgen baden.
kochać, uwielbiać
Lernen beginnen
lieben
żyć; mieszkać
Powinniście lepiej żyć.
Lernen beginnen
leben
Ihr solltet besser leben.
pokazać, pokazywać
Czy powinienem Ci to pokazać?
Lernen beginnen
zeigen
Sollte ich es dir zeigen?
mieć powinność(słabsze od "sollen", grzeczniejsze i mniej zobowiązujące)
Powinieneś wolno jechać.
Lernen beginnen
sollten
Du solltest langsam fahren.
przynosić, przynieść, przywozić, przywieźć
Czy powinniśmy Ci to przywieźć?
Lernen beginnen
bringen
Sollten wir es dir bringen?
osiągać, osiągnąć
Powinieneś to osiągnąć.
Lernen beginnen
erreichen
Du solltest es erreichen.
mężczyzna, mąż
Jak jeden mąż.
Lernen beginnen
der Mann, die Männer
Wie ein Mann.
miasto
Lernen beginnen
die Stadt, die Städte
kobieta; pani;żona
mężatka
Lernen beginnen
die Frau, die Frauen
verheiratete Frau
dziecko
Lernen beginnen
das Kind, die Kinder
samochód
Lernen beginnen
das Auto, die Autos
dom
z domu
Lernen beginnen
das Haus, die Häuser
von zu Hause
wyraz, słowo
słowo w słowo
Lernen beginnen
das Wort, die Worte, Die Wörter
Wort für Wort
pokój(pomieszczenie)
wolne pokoje, pokoje do wynajęcia
Lernen beginnen
das Zimmer, die Zimmer
Zimmer frei
ojciec
Lernen beginnen
der Vater, die Väter(potocznie: der Papa)
dzień
jednego dnia, w ciągu dnia
Lernen beginnen
der Tag, die Tage
eines Tages, am Tag
szkoła
chodzić na wagary
Lernen beginnen
die Schule, die Schulen
die Schule schwänzen
ulica, droga
przechodzić przez ulicę
Lernen beginnen
die Straße, die Straßen
über die Straße gehen
dziadek
Mogliśmy sfotografować naszego dziadka.
Lernen beginnen
der Großvater, die Großväter; der Opa, die Opas
Wir konnten unseren Opa fotografieren.
babcia
Mogłeś napisać do swojej babci.
Lernen beginnen
die Großmutter, die Großmütter; die Oma, die Omas
Du konntest an deine Oma schreiben.
co godzinę
Lernen beginnen
stündlich, jede Stunde
rocznie; każdego roku
Lernen beginnen
jährlich, jedes Jahr
co tydzień; każdego tygodnia
Lernen beginnen
wöchentlich, jede Woche
codziennie; każdego dnia
Lernen beginnen
täglich, jeden Tag
matka chrzestna
Nie mogłem znaleźć mojej chrzestnej.
Lernen beginnen
die Patentante, die Patentanten; die Patin, die Patinnen
Ich konnte meine Patin nicht finden.
ojciec chrzestny
Tomek został ojcem chrzestnym.
Lernen beginnen
der Patenonkel, die Patenonkel; der Pate, die Paten
Tomek wurde Pate.
cocia, ciotka
Czy mogliście odwiedzić waszą ciocię?
Lernen beginnen
die Tante, die Tanten
Konntet ihr eure Tante besuchen?
wuj, wujek
Nie mogłem zobaczyć mojego wujka.
Lernen beginnen
der Onkel, die Onkel
Ich konnte meinen Onkel nicht sehen.
miesięcznie; każdego miesiąca
Lernen beginnen
monatlich, jeden Monat
godzina
Lernen beginnen
die Stunde, die Stunden
po południu; popołudniami
Lernen beginnen
am Nachmittag, nachmittags
w południe; w południa
Lernen beginnen
am Mittag, mittags
przed południem; przedpołudniami
Lernen beginnen
am Vormittag, vormittags
rano; rankami
Lernen beginnen
am Morgen, morgens
jutro rano
Lernen beginnen
morgen früh
rano, poranek
Lernen beginnen
der Morgen
nocą, w nocy; nocami
Lernen beginnen
in der Nacht, nachts
wieczorem; wieczorami
Lernen beginnen
am Abend, abends
mleko
Dawniej nie lubiłem mleka.
Lernen beginnen
die Milch
Ich mochte früher keine Milch.
herbata
Dawniej nie lubiłem herbaty.
Lernen beginnen
der Tee
Früher mochte ich keinen Tee.
kawa
Dawniej lubiłem kawę.
Lernen beginnen
der Kaffee
Früher mochte ich Kaffee.
jajko
Lernen beginnen
das Ei, die Eier
mięso
Lernen beginnen
das Fleisch
zupa
Lernen beginnen
die Suppe, die Suppen
cukier
Lernen beginnen
der Zucker
pieprz
Lernen beginnen
der Pfeffer
ser
Lernen beginnen
der Käse
sól
Lernen beginnen
das Salz
czekolada
Lernen beginnen
die Schokolade, die Schokoladen
kiełbasa
Lernen beginnen
die Wurst, die Würste
nigdy nie
Nigdy nic nie wiedziałeś.
Lernen beginnen
nie etwas
Du wusstest nie etwas.
fotel
Ty siadasz w/na fotelu.
Lernen beginnen
der Sessel, die Sessel
Du setzt dich in den Sessel.
krzesło
Siadam na krześle.
Lernen beginnen
der Stuhl, die Stühle
Ich setze mich auf den Stuhl.
regał
Lernen beginnen
das Regal, die Regale
za
Stawiam krzesło za fotelem.
Lernen beginnen
hinter
Ich stelle den Stuhl hinter den Sessel.
pod
Lernen beginnen
unter
przed
Dlaczego nie stawiasz krzesła przed fotelem?
Lernen beginnen
vor
Warum stellst du den Stuhl nicht vor den Sessel?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.