Asking and answering personal questions - Att fråga och svara på personliga frågor

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
How was your day?
Lernen beginnen
Hur var din dag?
I don't have any pets.
Lernen beginnen
Jag har inga husdjur.
I love learning new languages.
Lernen beginnen
Jag älskar att lära mig nya språk.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Lernen beginnen
Jag hänger ut med min pojkvän/flickvän vanligtvis.
I've been studying a lot.
Lernen beginnen
Jag har studerat mycket.
I'm a modern languages student.
Lernen beginnen
Jag är student i moderna främmande språk.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Lernen beginnen
Om du har några frågor ska jag besvara dem på mötet.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Swedish"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.