In a meeting - I ett möte

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I'm convinced that this project will be a success.
Lernen beginnen
Jag är övertygad att detta projekt komma att ha framgång.
From my point of view, I think we need more sellers.
Lernen beginnen
Enligt min åsikt, tycker jag att vi behöver flera säljare.
I'm not sure about that.
Lernen beginnen
Jag är inte säker på detta.
What does everyone think about it?
Lernen beginnen
Vad tycker alla om det?
We are going to discuss the new changes.
Lernen beginnen
Vi kommer att diskutera alla de nya ändelserna.
Several people didn't attend the last meeting.
Lernen beginnen
Flera människor kom inte till det senaste mötet.
Today we are going to talk about the new sales.
Lernen beginnen
Idag ska vi prata om de nya försäljningarna.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Swedish"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.