At the hairdressing salon - På frisören

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Do you want it styled straight or wavy?
Lernen beginnen
Vill du ha det stylat rakt eller vågigt?
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
Lernen beginnen
Du bör borsta håret försiktigt så att du undviker skada det.
We have cosmetology services as well.
Lernen beginnen
Vi har även kosmetologi servicer.
How short would you like it?
Lernen beginnen
Hur kort vill du ha det?
Can I make an appointment for a haircut today?
Or: I would like to book the earliest available appointment you have.
Lernen beginnen
Får jag boka en tid för en hårklippning idag?
Eller: Jag skulle vilja boka den tidigaste lediga tid som du har.
What do you want me to do to your hair today?
Lernen beginnen
Vad vill du att jag göra med ditt hår idag?
I would like a new style, maybe some highlights.
Or: maybe a fringe ('Bangs' US English).
Lernen beginnen
Jag skulle vilja ha en ny stil, kanske några slingor.
Eller: kanske en panlugg
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Swedish"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.