At the dentist - På tandläkaren

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Let me know if you feel any pain.
Lernen beginnen
Säg till mig om du känner någon ont.
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Lernen beginnen
Efter att ha kollat din röntgen är jag ledsen att säga att du behöver en tandställning.
Those treatments are really expensive.
Lernen beginnen
De där behandlingarna är väldigt dyra.
You need a filling.
Lernen beginnen
Du behöver få en plomb.
I would like a check-up.
Lernen beginnen
Jag skulle vilja ha en provning.
You can come to the consulting room this afternoon.
you = singular, formal
Lernen beginnen
Ni får komma till konsultrummet i eftermiddag.
One of my teeth has broken.
Lernen beginnen
En av mina tänder har gått sönder.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Swedish"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.