chemia podstawa 2

 0    20 Datenblatt    kamilszymczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jak powstaje gleba
Lernen beginnen
sprawozdanie ze skał w wyniku procesów wietrzenia
badanie właściwości sorpcyjnych gleby
Lernen beginnen
dodajemy do zlewki glebe atrament wodę czekamy 30 minut po upływie tego czasu powstał zawiesiny przedsądowe
nawozy naturalne
Lernen beginnen
to związki chemiczne występujące w przyrodzie Zamkor węglan wapnia
właściwości sorpcyjne gleby
Lernen beginnen
Hania i zatrzymuje wodę cząsteczki oraz jony związki toksyczne
nawozy fosforowe
Lernen beginnen
superfosforaty Ca(H2PO4)2
nawozy azotowe
Lernen beginnen
-amonowe NH4Cl -saletra: norweska Ca(NO3)2 chilijska NaNO3
nawozy potasowe
Lernen beginnen
chlorkowe KCl siarczanowe K2 SO4 saletra indyjska KNO3
rodzaje paliw kopalnych
Lernen beginnen
ropa naftowa gaz ziemny węgiel
węgiel podział
Lernen beginnen
antracyt. węgiel kamienny. węgiel brunatny. torf
gaz ziemny główny składnik
Lernen beginnen
metan ch4 bezbarwny i bezwinny, z powietrzem jest wybichowy-> poddaje się procesowi nawaniania
ropa naftowa/olej skalny
Lernen beginnen
brunatna ciecz różni się od wody i nierozpuszczalne w wodzie mieszanina jednorodna z wielu tysięcy różnych związków chemicznych -> glownie wegiel i wodor
rodzaje paliw kopalnych stalych
Lernen beginnen
antracyt węgiel kamienny węgiel brunatny torf
odmiany alotropowe
Lernen beginnen
odmiany pierwiastka chemicznego różniące się budową wewnętrzną właściwościami fizycznymi chemicznej
odmiany alotropowe węgla
Lernen beginnen
grafit Diament fulereny
czwarta i piąta odmiana alotropowa węgla
Lernen beginnen
grafen i karbin
piroliza węgla
Lernen beginnen
proces przeróbki węgla polegający na ogrzewaniu węgla kamiennego w temperaturze 1000 stopni bez dostępu do powietrza. W wyniku pirolizy węgla powstają: gaz koksowniczy woda pogazowa smoła Węglowa
liczba oktanowa
Lernen beginnen
odporność benzyny na spalanie stukowe w silnikach o zapłonie iskrowym
środki przeciwstukowe
Lernen beginnen
antydetonatory na przykład alkohole
kwaśne opady
Lernen beginnen
siarka tlenki azotu
smog
Lernen beginnen
mgła Przemysłowa tworząca się na cząstkach pyłu i sadzy unoszące się w powietrzu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.