Daty III gimnazjum

 0    80 Datenblatt    patunia96
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pierwsze igrzyska olimpijskie
Lernen beginnen
776r p.n.e.
Powstanie państwa rzymskiego
Lernen beginnen
753r p.n.e.
Bitwa grecko-perska pod Maratonem
Lernen beginnen
490r p.n.e.
Bitwa grecko-perska pod Salaminą
Lernen beginnen
480r p.n.e.
Bitwa grecko-perska pod Termopilami
Lernen beginnen
480r p.n.e.
Powstanie Spartakusa(niewolników)
Lernen beginnen
Iw p.n. e - 71-73r p.n.e.
Edykt mediolański
Lernen beginnen
313r
Podział państwa rzymskiego
Lernen beginnen
395r
Upadek cesarstwa zachodnio - rzymskiego, umowny koniec starożytności
Lernen beginnen
476r
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622r
Koronacja cesarza Karola Wielkiego
Lernen beginnen
800r
Podział państwa Karola Wielkiego, Traktat w Verdum
Lernen beginnen
843r
Początek panowania Mieszka I w Polsce
Lernen beginnen
ok. 960r
Przyjęcie przez Polskę chrześcijaństwa
Lernen beginnen
966r
Bitwa polsko-niemiecka pod Cedynią
Lernen beginnen
972r
Chrzest Gdańszczan, początek Gdańska
Lernen beginnen
997r
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000r
Wojny Bolesława Chrobrego z Niemcami i Rusią Kijowską, przyłączenie Milska i Łużyc i Grodów Czerwińskich
Lernen beginnen
1018r
Koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025r
Koronacja Bolesława Śmiałego(Szczodrego)
Lernen beginnen
1076r
Podział dzielnicowy Polski
Lernen beginnen
1138r
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1241r
Koniec rozbicia dzielnicowego, koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320r
Bitwa z Krzyżakami pod Płowcami
Lernen beginnen
1331r
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364r
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec panowania Piastów
Lernen beginnen
1370r
Przywilej koszycki wydany przez Ludwika Węgierskiego
Lernen beginnen
1374r
Unia polsko-litewska w Krewie
Lernen beginnen
1385r
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
Lernen beginnen
1386r
Wielka wojna z zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1409-11r
Bitwa Pod Grunwaldem
Lernen beginnen
15 lipca 1410r
Pierwszy pokój toruński
Lernen beginnen
1411r
Sobór w niemieckim mieście Konstancja
Lernen beginnen
1414-18r
Bitwa z Turkami pod Warną
Lernen beginnen
1444r
Upadek cesarstwa bizantyjskiego, koniec średniowiecza
Lernen beginnen
1453r
Wojna trzynastoletnia
Lernen beginnen
1454-66r
Drugi pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1466r
Odkrycie Ameryki przez Kolumba
Lernen beginnen
1492r
Sejm walny
Lernen beginnen
1493r
Początki reformacji w Europie
Lernen beginnen
1517r
Podróż dookoła świata przez Magellana
Lernen beginnen
1519-22r
Hołd pruski, sekularyzacja
Lernen beginnen
1525r
Unia polsko-litewska w Lublinie
Lernen beginnen
1569r
Koniec panowania dynastii Jagiellońskiej
Lernen beginnen
1572r
Konfederacja Warszawska, Pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573r
Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
Lernen beginnen
1596r
Bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605r
Bitwa pod Kłuszynem
Lernen beginnen
1610r
Pierwsza bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1621r
Bitwa morska ze Szwedami pod Oliwą
Lernen beginnen
1627r
Powstanie Bogdana Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648r
Potop szwedzki
Lernen beginnen
1655-60r
Pokój w Oliwie
Lernen beginnen
1660r
Uniezależnienie się Prus Książęcych od Polski
Lernen beginnen
1657r
Druga bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1673r
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683r
Traktat trzech czarnych orłów
Lernen beginnen
1732r
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772r
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1787r
Powstanie Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1776r
Początek rewolucji francuskiej
Lernen beginnen
1789r
Koniec rewolucji francuskiej
Lernen beginnen
1794r
Konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791r
Sejm czteroletni
Lernen beginnen
1788-92r
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793r
Insurekcja kościuszkowska
Lernen beginnen
1794r
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795r
Legiony Polskie we Włoszech
Lernen beginnen
1797r
Okres rządów Napoleona I Bonapartego
Lernen beginnen
1804-15r
Okres trwania Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807-15r
Powiększenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1809r
Bitwa narodów pod Lipskiem
Lernen beginnen
1813r
Bitwa pod Waterloo
Lernen beginnen
1815r
Powstanie listopadowe
Lernen beginnen
29/30 listopada 1830r
Powstanie Krakowskie
Lernen beginnen
21/22 lutego 1846r
Kongres Wiedeński
Lernen beginnen
1814-15r
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848r
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
22 stycznia 1863r
Rabacja galicyjska
Lernen beginnen
1846r
Ostatnia wolna elekcja
Lernen beginnen
1764r

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.