daty od Jana III Sobieskiego do I wojny światowej

 0    33 Datenblatt    ania011
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
okres panowania Augusta II Sasa
Lernen beginnen
1697-1704 ; 1709-1733
Sejm "niemy" - władza oddana w ręce Rosji
Lernen beginnen
1717
okres panowania Augusta III Sasa
Lernen beginnen
1733-1763
okres panowania Stanisława Leszczyńskiego
Lernen beginnen
1705-1709
okres panowania Augusta Poniatowskiego
Lernen beginnen
1764-1795
I Rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772
Komisja Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
1793
II Rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793
Sejm Wielki (Czteroletni)
Lernen beginnen
1788-1792
Konstytucja III Maja
Lernen beginnen
3.05.1791
Powstanie Kościuszkowskie
Lernen beginnen
1794
III Rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795
Rewolucja Francuzka
Lernen beginnen
1789-1799
Polskie Legiony we Włoszech
Lernen beginnen
1797
Księstwo Warszawskie
Lernen beginnen
1807-1815
Bitwa Narodów pod Lipskiem - klęska Napoleona
Lernen beginnen
1813
kongres wiedeński
Lernen beginnen
1815
Królestwo Polskie, stworzone przez cara Aleksandra I - Rosja i Polska połączone unią personalną
Lernen beginnen
1815-1831
Powstanie Listopadowe
Lernen beginnen
1830-1831
wojska carskie zajmują Warszawę - Królestwo Polskie przestaje istnieć
Lernen beginnen
1831
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848-1849
Powstanie Styczniowe
Lernen beginnen
1863-1864
Trójprzymierze: Prusy, Austrio-Węgry, Włochy + Bułgaria, Turcja
Lernen beginnen
1882
Trójporozumienie: Rosja, Francja, Anglia + Włochy, USA, Japonia
Lernen beginnen
1893-1905
I WOJNA ŚWIATOWA
Lernen beginnen
1914-1918
rozejm pokojowy, odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.
Lernen beginnen
11.11.1918
konfederacja pokojowa - Liga Narodów
Lernen beginnen
1919
śmierć Ottona II
Lernen beginnen
1002
Wyprawa krzyżowa
Lernen beginnen
1096
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018
Schizma Wschodnia
Lernen beginnen
1054
Bezprym, pierwszy syn Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1031-1032

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.