Daty związane z walką o niepodległą Rzeczpospolitą

 0    29 Datenblatt    abydolata
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1710
Lernen beginnen
Legiony Polskie, Józef Wybicki
Utworzenie księstwa warszawskiego, Napoleon
Lernen beginnen
1807
1830
Lernen beginnen
powstanie listopadowe, Piotr Wysocki
Powstanie krakowskie
Lernen beginnen
1836
1848
Lernen beginnen
wiosna ludów
powstanie styczniowe, Romuald Traugutt
Lernen beginnen
1863
1901
Lernen beginnen
strajk we wrześni, uczniowie
skutki powstania listopadowego
Lernen beginnen
1. całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie 2. Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego 3. uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali 4. konfiskowano majątki powstańców
skutki powstania styczniowego
Lernen beginnen
- zawieszenie Konstytucji -ograniczono lekcje języka polskiego i historii ojczystej - emigrantom skonfiskowano ich majątki - budowa Cytadeli w Warszawie
germanizacja
Lernen beginnen
próba wynarodowiana polaków. wpajanie języka lub kultury niemieckiej przez władze niemieckie
rusyfikacja
Lernen beginnen
proces polegający na dążeniu Rosjan do wynarodowienia polaków poprzez stopniowe narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce
rugi pruskie
Lernen beginnen
masowe wysiedlenia Polaków z Prus w latach 1885-1890
romantyzm
Lernen beginnen
okres w sztuce i literaturze trwający w XVIII-XIX wieku, który rozpoczął się w Europie. Artyści sięgali do utworów średniowiecznych, legend, podań ludowych.
pozytywizm
Lernen beginnen
ukształtował się w 2. połowie XVX wieku w Europie. Pozytywiści zachęcali do obrony kraju, rozwoju gospodarki i krzewienia oświaty wśród państw najuboższych.
emigracja
Lernen beginnen
dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju
autonomia
Lernen beginnen
ograniczona samodzielność w rostrzyganiu spraw wewnętrznych. Własny rząd, wojsko, sejm, skarb. Językiem urzędowym był polski.
rusyfikacja (3 przykłady polityki)
Lernen beginnen
narzucanie języka, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), przedstawianie fałszywych informacji na temat historii polski
germanizacja
Lernen beginnen
rugi pruskie, zmiana wszystkich nazw (ulice, sklepy), walka z kościołem
W jakim zaborze chciałbyś mieszkać i dlaczego?
Lernen beginnen
Chciałabym mieszkać w zaborze austriackim, ponieważ można tam było mówić po polsku. Były polskie szkoły, polskie zakłady pracy, może było biednie, ale Polacy nie byli prześladowani.
podaj 3 przykłady obrony polaków przed germanizacją/rusyfikacją.
Lernen beginnen
germanizacja: powstania zbrojne, czytanie polskich książek, mówienie po polsku rusyfikacja: tajne nauczanie, powstawanie dzieł na temat polski (np. Rota), mówienie po polsku
Lalka, Faraon, Placówka
Lernen beginnen
Bolesław Prus
Trylogia, Krzyżacy, W pustyni i w puszczy
Lernen beginnen
Henryk Sienkiewicz
Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski
Lernen beginnen
Jan Matejko
Halka, Straszny dwór
Lernen beginnen
Stanisław Moniuszko
Rota, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Nasza szkapa
Lernen beginnen
Maria Konopnicka
Dziady, Pan Tadeusz, Grażyna, Konrad Walenod
Lernen beginnen
Adam Mickiewicz
Balladyna, Kordian, Beniowski, Hymn "Smutno mi Boże"
Lernen beginnen
Juliusz Słowacki
polonezy, mazurki, sonety
Lernen beginnen
Fryderyk Chopin
Marta, Nad Niemnem, A...B...C...
Lernen beginnen
Eliza Orzeszkowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.