Dominik Steps plus 4 First steps Słówka

 0    49 Datenblatt    przemasgaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
Lernen beginnen
Today
What are your plans for today?
Wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
Lernen beginnen
Yesterday
What did you do yesterday?
Jutro
Co będziemy robić jutro?
Lernen beginnen
Tomorrow
What are we going to do tomorrow?
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
Lernen beginnen
age
Our company was established in the 19th century.
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
Lernen beginnen
a dictionary
Look it up in a dictionary.
półka
Lernen beginnen
a shelf
światło
Lernen beginnen
light
kosz na śmieci
Lernen beginnen
bin
klasa, sala
Lernen beginnen
class room
z
Lernen beginnen
with (from)
w
Lernen beginnen
in (at)
powodzenia
Lernen beginnen
good luck
szary
Podobają mi się szare sukienki.
Lernen beginnen
grey
I like grey dresses.
jego
To jest jego żona.
Lernen beginnen
his
This is his wife.
nie rozumiem
Lernen beginnen
I don't understand
mało
Dali nam mało czasu.
Lernen beginnen
little
They gave us little time.
myszy
Lernen beginnen
mice
gruszka
Lernen beginnen
a pear
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
Lernen beginnen
a picture
The girl is as pretty as a picture!
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
Lernen beginnen
to read
Tom is reading a newspaper now.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
Lernen beginnen
to write
Robert is writing another letter of complaint.
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
Lernen beginnen
woman
She is a married woman.
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
Lernen beginnen
together
You haven't added all the figures together.
czekaj
Lernen beginnen
wait
pa
Lernen beginnen
bye
przestań
Lernen beginnen
stop it
szafa
Lernen beginnen
a wardrobe
co to jest?
Lernen beginnen
what's that?
po
Robię sobie drzemkę po obiedzie.
Lernen beginnen
after
I take a nap after dinner.
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
Lernen beginnen
age
Our company was established in the 19th century.
przez cały czas
Lernen beginnen
all along
cały czas
Lernen beginnen
all the time
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
Lernen beginnen
always
Peter is always late.
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
Lernen beginnen
Art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
Lernen beginnen
a child
She acts like a child.
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
Lernen beginnen
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
kraj
Który kraj w Europie jest najmniejszy?
Lernen beginnen
a country
Which is the smallest country in Europe?
reżyser
Wiedzieliście, że John Ford zdobył cztery Oscary dla najlepszego reżysera?
Lernen beginnen
director
Did you know that John Ford got four Academy Awards for Best Director?
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
Lernen beginnen
famous
He's the most famous specialist.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
Lernen beginnen
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
dziewczynka
Dziewczyny bawiły się w ogrodzie.
Lernen beginnen
girl
The girls were playing in the garden.
dobrze cię widzieć
Lernen beginnen
good to see you
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
Lernen beginnen
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
Lernen beginnen
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
Lernen beginnen
parents
I love and respect my parents.
wnuk
Lernen beginnen
grandson
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
Lernen beginnen
dinner
Let's have pizza for dinner.
pół
Jest w pół do siódmej.
Lernen beginnen
half
It's half past six.
po (w podawaniu czasu)
Lernen beginnen
past

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.