Dominik Step Plus IV słówka na sprawdzian

 0    26 Datenblatt    przemasgaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ciocia
Lernen beginnen
aunt
wujek
Mój wujek jest architektem.
Lernen beginnen
uncle
My uncle is an architect.
dziadek
Lernen beginnen
granddad
babcia
Lernen beginnen
grandma
bliźniak
Lernen beginnen
twin
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
Lernen beginnen
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
Lernen beginnen
wife
His wife left him for another man.
córka
Jak ma na imię twoja córka?
Lernen beginnen
daughter
What’s your daughter’s name?
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
Lernen beginnen
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
konkurs
Lernen beginnen
a competition
kamerzysta
Lernen beginnen
cameraman
dostępny (np. w internecie)
Lernen beginnen
online
strona internetowa
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Lernen beginnen
a website
All the necessary information can be found on our website.
O co chodzi? (Co się stało?)
Lernen beginnen
What's the matter?
Chodźmy.
Lernen beginnen
Let's go.
Świetny pomysł.
Lernen beginnen
Great idea.
A ty? (Co z tobą? Co u ciebie?)
Lernen beginnen
What about you?
inny
On szuka innej pracy.
Lernen beginnen
different
He’s looking for a different job.
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
Lernen beginnen
a person
A table for one person, please.
ludzie
Ilu ludzi na co dzień korzysta z komputerów?
Lernen beginnen
people
How many people use computers on a daily basis?
telefon komórkowy
Lernen beginnen
a mobile (phone)
Co? (Jaki?)
Lernen beginnen
What?
Jak?
Jak mogę dostać się do centrum miasta?
Lernen beginnen
How?
How can I get to the city centre?
Kiedy?
Kiedy odjeżdża pociąg?
Lernen beginnen
When?
When does the train leave?
Gdzie?
Gdzie jest łazienka?
Lernen beginnen
Where?
Where is the bathroom?
Dlaczego?
Dlaczego pytasz?
Lernen beginnen
Why?
Why are you asking?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.