Dominik Steps plus 4 Unit 2 Słówka

 0    49 Datenblatt    przemasgaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
afrykański
Lernen beginnen
African
amerykański
Uczysz się amerykańskiego czy brytyjskiego angielskiego?
Lernen beginnen
American
Are you learning American or British English?
brytyjski
Lernen beginnen
British
płyta kompaktowa
Lernen beginnen
CD (compact disc)
odtwarzacz płyt CD
Lernen beginnen
CD player
koło (na zajęciach pozalekcyjnych)
Lernen beginnen
club
płaszcz
Czy mogę prosić o pana płaszcz?
Lernen beginnen
coat
May I take your coat, sir?
komentarz
Lernen beginnen
comment
firma
Małe firmy stawiają czoła konkurencji ze strony dużych firm.
Lernen beginnen
a company
Small firms face competition from large companies.
fantastyczny
Lernen beginnen
fantastic
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
Lernen beginnen
friendly
Everyone is friendly here.
klej
Lernen beginnen
glue
złoty
Lernen beginnen
golden
pół godziny po (pierwszej)
Lernen beginnen
half past (one)
chomik
Lernen beginnen
hamster
Nie wiem.
Lernen beginnen
I don't know.
Jestem spóźniony.
Lernen beginnen
I'm late.
Jestem spóźniony na lekcję.
Lernen beginnen
I'm late for a lesson.
Czy czas na ...?
Lernen beginnen
Is it time for ...?
Czas na lekcję.
Lernen beginnen
It's time for a lesson.
Jest godzina siódma.
Lernen beginnen
It is seven o'clock.
spóźniony
Lernen beginnen
late
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
Lernen beginnen
a lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
światło
Lernen beginnen
light
mający szczęście
Jan ma szczęście - wygrał loterię.
Lernen beginnen
lucky
John is lucky - he's won a lottery.
matematyka
Lernen beginnen
Maths
większość
Lernen beginnen
most
prawie
Lernen beginnen
nearly
zeszyt
Lernen beginnen
a notebook
oczywiście
Lernen beginnen
of course
dzwonić (przez telefon)
Lernen beginnen
phone
szkoła podstawowa
W szkole podstawowej poznał wielu przyjaciół.
Lernen beginnen
a primary school
He made a lot of friends in primary school.
mundurek szkolny
Lernen beginnen
school uniform
tajemnica, sekret
Lernen beginnen
secret
nożyczki
Lernen beginnen
scissors
Do zobaczenia później.
Lernen beginnen
See you later!
temperówka
Lernen beginnen
sharpener
półka
Lernen beginnen
a shelf
szorty, krótkie spodenki
Lernen beginnen
shorts
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
Lernen beginnen
small
There's a small tree growing in the garden.
Przestań!
Lernen beginnen
Stop it!
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
Lernen beginnen
a subject
My favourite subject has always been maths.
pod
Sprawdź pod łóżkiem.
Lernen beginnen
under
Check under the bed.
skrzypce
Nigel Kennedy nauczył się grać na skrzypcach w wieku siedmiu lat.
Lernen beginnen
the violin
Nigel Kennedy learnt to play the violin at the age of seven.
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
Lernen beginnen
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
ściana, mur
Lernen beginnen
wall
Która jest godzina?
Lernen beginnen
What's the time?
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
Lernen beginnen
where
Do you happen to know where Tom lives?
tablica (biała)
Lernen beginnen
whiteboard

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.